OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

Några av Leninismens viktiga problem i världen av i dag

[Utgiven av kultur- och informationsavdelningen vid Kinesiska folkrepublikens ambassad i Sverige, Sthlm 1963]

INNEHÅLL

 

Varifrån kommer meningsskiljaktigheterna? - Ett svar till kamrat Thorez och andra kamrater

Mera om meningsskiljaktigheterna mellan kamrat Togliatti och oss - Några av Leninismens viktiga problem i världen av i dag

DEL 1

DEL 2

DEL 3

DEL 4

En kommentar till Förenta Staternas Kommunistiska partis uttalande

En spegel för revisionister

 

1963 KKP