Proletärer i alla länder, förena er!

RÖSTA INTE I BORGARKLASSENS VAL - KÄMPA FÖR MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN

De flesta i Sverige har mer eller mindre redan förstått det: riksdags- och kommunalvalen är inte ett sätt för folket att bestämma vilken politik vi vill ha, de är ett sätt att legitimera den politik som borgarklassen redan har bestämt sig för. I själva verket är alla partierna borgerliga partier; de presenterar bara lite olika förslag på hur den borgerliga politiken skall föras för att kunna rädda det kapitalistiska utsugarsystemet från att gå under.

Det är förmodligen inte många som tror att ett regeringsskifte verkligen kommer att kunna lösa några av det arbetande folkets problem på allvar - de flesta tänker snarare att de måste rösta på "det minst dåliga alternativet". Inskränkningarna av arbetarklassens rättigheter, det allmänna förfallet inom sjukvård, bostäder, kollektivtrafik, den växande fattigdomen, den alltmer öppna borgerliga diktaturen och polisvåldet - allt detta har genomförts och fortsätter att genomföras under både moderata och socialdemokratiska regeringar, och övriga partier hjälper till att mjuka upp opinionen hos sina respektive målgrupper.

Idag försöker Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och andra locka oss att rösta på dem med tomma löften om att "återinföra välfärden" för att stabilisera den borgerliga diktaturen - men monopolkapitalisterna som sitter på den verkliga makten har inga sådana planer. Reinfeldt har redan talat om vad som skall gälla de kommande åren: mer fattigdom åt arbetarna, mer profiter åt borgarna - och så skyller man det på "kostnaderna för flyktingmottagandet" och gynnar så ytterligare de fascistiska strömningarna i landet. Vänsterpartiet, som försöker fiska röster bland den "utomparlamentariska vänstern", har redan entydigt "tagit avstånd" från den antifascistiska kampen och svurit trohet till borgarstaten och dess våldsmonopol.

Den "välfärd" som vi minns från "folkhemssverige" och som de nu försöker locka oss med var i själva verket aldrig mer än några små smulor av de enorma profiter det svenska storkapitalet håvar in genom utsugningen av arbetarna, både i Sverige och i de "låglöneländer" där svenska storföretag förlägger sin produktion. Då liksom nu var det borgarklassen som hade makten, och "välfärden" var deras tillfälliga kompromisslösning för att hålla nere arbetarklassens uppror. En kompromiss som byggde på utsugning av arbetarklassen via skatterna, och som inte heller den kunde ge ”stabilitet” åt den döende kapitalismen.

Det är dags att vi slutar tigga om smulor ur borgarnas händer. Alla de rikedomar de samlat ihop är skapade av arbetarklassen, och vi behöver inte kapitalisterna och deras hantlangare för att styra samhället. Att rösta i deras val är att legitimera deras diktatur, så att de kan säga att "det är folket som har valt" det här samhället. Vad vi behöver göra är att organisera oss med fullständigt ideologiskt, politiskt och ekonomiskt oberoende gentemot kapitalisterna och deras stat och parlament, för att krossa deras stat, bygga en arbetarstat och bygga socialism.


September 2014 Studiecirkeln 24 september