Proletärer i alla länder, förena er!


LEVE DEN INTERNATIONELLA ARBETARKLASSENS DAG!
NED MED DEN SVENSKA IMPERIALISTSTATEN OCH HELA IMPERIALISMEN!

Vi firar denna den internationella arbetarklassens dag i en tid då borgarklassen på alla plan intensifierar sitt förtryck och sin utsugning av vår klass och alla världens förtryckta folk. Utsugarna släpper nu än en gång fram sina fascistiska underhuggare för att trycka ner alla försök till organisering och uppror från det arbetande folket, och samlar idag trupper i Europa och resten av världen för ännu ett stort imperialistiskt omfördelningskrig. Som vanligt försöker de dra med sig folket i krigshetsen, och med chauvinism och rasism (i öppen dager eller maskerade som "kamp för mänskliga rättigheter" och "demokrati") vända arbetare och förtryckta mot varandra i stället för mot dem som har makten.

Samtidigt har den internationella arbetarklassen, vars klassmedvetande och enighet har tryckts tillbaka under flera årtionden, börjat kampen för att ena sig på nytt, och allt fler genomskådar de härskandes valspektakel och så kallade demokrati. I tredje världens förtryckta nationer reser sig folken mot imperialistmakterna i nationella befrielsekrig och folkkrig och väpnade kamper under arbetarklassens ledning. Både där och i de imperialistiska länderna (inklusive Sverige) försöker borgarklassen och dess lakejer pressa tillbaka upproret, inte bara med fascistisk repression, utan också med borgerliga, reformistiska "arbetarpartier", med löften om "välfärd" och "mjukare" former för utsugningen. Men vi, arbetarklassen och folken, har ingen anledning att nöja oss med smulor från utsugarnas bord; vi vill inte hjälpa några "världsförbättrare" att göra karriär i Kommunfullmäktige, Riksdag eller EU-parlament, vi vill ta makten, vi vill störta parasiternas stat och bygga arbetarstaten.

Vad denna kamp kräver är inte mer individualism eller mer småborgerliga floskler om "frihet", "rättigheter" eller "demokrati" i största allmänhet, och inte heller mer kompromisser med borgarklassens liberalism. Vad kampen behöver är inte heller en "utomparlamentarisk" kamp som bara syftar till att "sätta press" på den härskande klassen och "tvinga fram" bättre villkor under det rådande systemet, för vi vet att det är en återvändsgränd, en kamp som i praktiken inte blir mer än en lobbyverksamhet för reformisterna i borgarnas parlament. Nej, vad kampen kräver är att arbetarklassens mest medvetna representanter fullständigt bryter med alla parlamentariska, reformistiska illusioner om "välfärdsstaten", och med alla småborgerligt liberala, "antiauktoritära" drömmar, för att ta ledningen och skapa arbetarklassens Parti, en förtrupp för att leda revolutionen. Det kräver att vi i första hand baserar vår kamp på klassens mest nedtryckta, mest utsugna skikt, där upproret jäser, och inte på dem som fortfarande sätter sitt hopp till den svenska imperialiststaten.

Den reaktionära svenska staten är en imperialistmakt som idag öppet agerar som yankeeimperialismens lakej; Svenska soldater deltar idag i USA:s folkmord i Afghanistan, och tillhör de stater som deltar mest aktivt i USA:s krigshets, spioneri och propaganda runtom i världen. Det är alla revolutionära arbetares plikt att sätta alla krafter i spänn för att avslöja och bekämpa dessa mördare, utan att någonsin för den skull sänka garden gentemot de övriga imperialistmakterna: Ryssland, Tyskland, Kina och alla de andra.

Den reaktionära svenska staten tillämpar i allt större grad fascismen för att hålla upproret nere och dra med sig folket i utsugarnas planer. Som en del av fascistiseringen använder borgarstaten sig av öppet fascistiska grupper som stormtrupper mot arbetarklassen och som ursäkt för mer repression mot "vänsterextremismen". Idag har de gett tillstånd till fascister att marschera i Jönköping på arbetarklassens dag; detta är inte inkompetens från polisens sida, utan en medveten provokation. Det finns idag ett konkret behov av att organisera oss till försvar mot fascisternas och borgarstatens våld, men ett sådant försvar kommer att förbli en dröm om man förväntar sig att det skall uppstå spontant, utan ledning och utan disciplinerad organisation. Vi hälsar alla kamrater som idag kämpar för att stoppa fascisterna i Jönköping, liksom de kamrater som idag sitter fängslade för sin kamp mot fascisterna och imperialiststaten.

Vi hälsar hela den svenska arbetarklassen, med en särskild hälsning till de upproriska arbetarungdomarna som visar vägen i förorterna, liksom hela den internationella arbetarklassen och världens förtryckta folk. Vi fortsätter idag vår kamp för att bistå skapandet av ett Sveriges Kommunistiska Parti, som åtar sig och tillämpar vår klass ideologi, marxismen-leninismen-maoismen på landets förhållanden och leder kampen för att krossa utsugarstaten och bygga arbetarstaten.

LEVE DEN FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!


1 maj 2014 Studiecirkeln 24 september