MATERIAL

Informationsbulletinen Nya Peru (PDF)
IB #26 IB #25
IB26 ib25

TIDIGARE NUMMER:

IB #1 Folkkriget kommer oundvikligen att segra!

IB #3 ... för en klasslinje i kvinnorörelsen!

IB #7 Perus Kommunistiska Parti 70 år!

IB #12-14 Om kampanjen för att försvara Ordförande Gonzalo

IB #15 20 år av segerrikt folkkrig!

IB #16 Om 8-årsdagen av Ordförande Gonzalos tal

IB #18 Övervinn kröken utveckla mer folkkrig!

IB #19 Bygg upp maktens erövring i hela landet!

IB #20 Världsfolkkriget står på dagordningen!

IB #21 Ned med den summariska rättegången!

IB #22

IB #23 Må maoismen ta befälet över den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen!


Enstaka artiklar ur Informationsbulletinen Nya Peru (HTML)