Vänskapsföreningen
Sverige - det Nya Peru

Programförklaring

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru är en förening vars syfte är att verka för att utveckla och stärka vänskapsbanden mellan de svenska och peruanska folken. Föreningen hyser den orubbliga uppfattningen att det är synnerligen viktigt att stödja det peruanska folkets strävan efter självbestämmande och frihet.

Det är därför som föreningen inte anser sig på något sätt kunna solidarisera sig med det gamla Peru, det Peru som i dagsläget styrs av den fascistisk, landsutförsäljande och folkmördande regim, som visat sig mer pro-yankee än någon tidigare. Detta det gamla Peru är inte på något vis det samhälle som den absoluta majoriteten av det peruanska folket önskar sig, tvärtom.

Det peruanska folket önskar ett nytt samhälle, det nya Peru. Det Nya Peru är i dagsläget inte endast en önskan, det är en verklighet. På Perus landsbygd och i städerna växer det Nya Peru som en ny stat som försvarar folkets rättigheter och intressen, denna stat består av olika typer av folkkommittéer där folket utövar sin egen makt och beslutar över sina egna öden. Den kraft som leder utvecklingen av det Nya Peru är Perus Kommunistiska Parti, som leder det folkkrig för nationell befrielse som det peruanska folket utkämpar mot sina förtryckare.

Det gamla Peru skakas i sina djupaste grundvalar och genomgår en svår kris, svälten och arbetslösheten breder ut sig alltmer. Det peruanska folket bekämpar detta genom att kämpa för att bönderna ska få äga den jord som de brukar, för att de arbetande ska få en rimlig ersättning för sitt arbete och för att främja den nationella produktionen. Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru solidariserar sig med och stödjer denna det peruanska folkets kamp.

Det gamla Peru och dess regim försöker med alla medel stoppa landets utveckling och vill istället försöka vrida klockan tillbaka med hjälp av planerade och systematiska massakrer på de framstegsvänliga massorna, dvs. genom systematiskt folkmord. Det peruanska folket sitter dock inte paralyserade och ser på när deras bröder och systrar slaktas av det gamla Perus försvarare, tvärtom. Under ledning av Perus Kommunistiska Parti organiserar landets folkmassor sig i syfte att sopa bort den gamla ordningen med folkkriget, det peruanska folket vet sin rätt och kämpar för att hävda den. Denna det peruanska folkets kamp anser föreningen vara rättvis och ger den sitt helhjärtade stöd.

Den regim som styr den gamla peruanska staten representerar inte de breda folklagren, tvärtom representerar den endast en mycket liten minoritet av de peruanska medborgarna. Den kraft som står bakom den peruanska regimen är Förenta Staterna och det är de som håller den sönderfallande gamla peruanska staten under armarna och dikterar dess politik. Det peruanska folket kämpar mot denna utländska dominans av landet och lyfter istället fram sin egen stat, som representerar folkmajoritetens intressen, folkrepubliken Peru.

Föreningen anser att det peruanska folket, precis som alla övriga folk, har en okränkbar rätt att vara herrar i sitt eget hus och själva bestämma sitt öde, föreningen vill därför verka för att sprida information kring och stödja det peruanska folkets kamp för folkrepubliken Peru.

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru manar alla som vill verka för att utveckla och stärka vänskapsbanden mellan de svenska och peruanska folken att ansluta sig till och stödja vår verksamhet.