OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

UTTALANDE:
VI FÖRKASTAR, FÖRDÖMER OCH KROSSAR ATTACKERNA MOT VÅRT ANFÖRARSKAP OCH PARTIET!

”Vi måste ha tilltro till massorna och vi måste ha tilltro till partiet. Detta är två huvudprinciper. Om vi betvivlar dessa principer, kommer vi inte att åstadkomma någonting.”

Ordförande Mao Tsetung - "Till frågan om jordbrukskooperationen"

 

Folkrörelsen Peru (MPP) återförsäkrar sig alltid i Ordförande Gonzalo, i hans allsmäktiga tänkande, vår ärorika I Kongress som gav oss vår Partiets Enhetsbas (BUP) i vilken vi återförsäkrar idag mer än någonsin; vi sluter leden med Centralkommittén och hela Partiets ledningssystem från topp till botten. Vi utger följande uttalande för att förkasta, fördöma och krossa, och uttrycka hela vårt klasshat mot varje individ eller småaktig grupp som attackerar våra principer och Partiets Enhetsbas. Vi återförsäkrar oss i våra principer; att befälet aldrig dör, att fanan, när den en gång hissats, så får den aldrig halas, och Folkkrig till Kommunismen!

Vi ser hur reaktionen återigen försöker hugga huvudet av Partiet genom att vädja till vissa individers illasinnade ambitioner; så var det med Feliciano och Julio; och nu försöker de göra detsamma med José och hans bror. Vi enar oss med Centralkommitténs och hela Partiets position, och förkastar och fördömer dessa bröders attacker mot vårt Anförarskap; den eländiga lögnhistoria de sprider, då de säger att Ordföranden ”planerade sitt överlämnande i överenskommelse med CIA”, och att ”folket jagade honom”. De har gått så långt som att lägga fram, liksom HOL, att ”det fanns opposition redan i inledningen” och att ”man borde inte ha inlett [folkkriget – övers. anmärkn.]”. Dessa eländiga inleder nu samtal med folkmördaren Humala och med råttorna, genom deras ”Modavef” – och se hur dessa nästan obemärkt deltog med Walter Humala i valen just i Ayacucho.

Likaledes förkastar och fördömer vi hur reaktionen har tillkännagivit att Partiet skulle delas i september, och hur andra i utlandet spelade med i imperialismens, reaktionens och revisionismens spel. De anser sig vara de bäst vetande och att det är de som inser vad som händer i folkkriget, att de som ger sitt blod och sina liv i kriget inte inser hur saker ligger till, att man måste vidta omedelbara åtgärder för att de vill det; Partiet har väntat tålmodigt och alla har haft sin möjlighet att ge rapporter och rätta sig eller inte. Folkkriget skiljer agnarna från vetet, och alla åtar sig sina roller i klasskampen. Några här i utlandet började till slut att upprepa reaktionens svarta spyor och ifrågasätta Partiets ledningssystem, till glädje för några före detta medlemmar av CoRIM, och med dessas goda vilja. Men trots alla försök från reaktionen och några individer, pampar i Peru och i utlandet, enar sig Centralkommittén och stärks än mer kring vårt Anförarskap, marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande, vår Kongress och BUP. Redan under de närmaste dagarna kommer alla kommittéerna att offentliggöra sitt fördömande och förkastande mot de eländiga klassförrädarna och varje form av splittring och attacker mot Partiets enighet.

Detta är dock ingen anledning att leda på avvägar den huvudsakliga debatten i den internationella kommunistiska rörelsen idag, vilket är den punkt som man vill undvika; och därav det undergrävande arbete som de ”stora analytikerna” genomför i utlandet. De vill undvika debatten om maoismens tillämpning, om det grundläggande i maoismen som är makten, och därför försöker de misskreditera Partiet som har kallat till denna debatt, genom att använda de interna kamperna och t.o.m. personliga problem för att inte diskutera de frågor som är de huvudsakliga för världsrevolutionen. På så vis tjänar de direkt imperialismens, reaktionens och revisionismens planer, och gör samma sak som den nya revisionismen har gjort under många år.

Av alla dessa anledningar kräver vi idag mer än någonsin att Ordförande Gonzalo får framträda offentligt. Vi accepterar inte videos, montage, böcker, brev, etc. etc, gjorda under CIA:s befäl av SIN och HOL. Och vi förkastar och fördömer än en gång, med vårt djupaste klasshat, Josés och hans brors attacker mot Ordförande Gonzalo, där de säger att ”han är terrorist”.
Vi återförsäkrar oss i vår fasta, medvetna, ovillkorliga och frivilliga fasthållelse vid Partiet, dess Centralkommitté och hela dess ledningssystem, och vårt fulla förtroende för Partiet och massorna.

FÖRDÖM, BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJEN!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO, PARTIETS OCH REVOLUTIONENS ANFÖRARSKAP!

LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS TÄNKANDE, HUVUDSAKLIGEN GONZALOS TÄNKANDE!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!
UTVECKLA FOLKKRIGET I VÄRLDSREVOLUTIONENS TJÄNST!
GE LIVET FÖR PARTIET OCH REVOLUTIONEN!

 


 

Augusti 2011 Folkrörelsen Peru