OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
ANDRA SKRIFTER
MILITARY OPERATIONS
IN LOW INTENSITY CONFLICT.
Detta är yankee-imperialisternas manual för att bekämpa revolutioner över hela världen. Den gavs ut på 80-talet och dess allmänna principer tillämpas idag i Peru, Irak e.t.c.
ANOTHER VIEW OF STALIN En bok som behandlar de vanligare lögnerna om Sovjetunionen och kamrat Stalin.
Vi delar inom många områden inte författarens politiska uppfattningar men vi anser att boken är förtjänstfull då den avslöjar många detaljer om imperialisternas desinformationskampanjer.
NATIONAL DEFENCE
STRATEGY (2008)
Ett av yankee-imperialisternas vägledande dokument.
Intressant är bland annat hur de säger att de skall bekämpa revolutionära rörelser.
ÖVERVAKNINGEN AV
DEN SVENSKA
PALESTINA RÖRELSEN 1965-1980.
Den svenska borgarstaten står för utgivningen av en rapport där de avslöjar en del av dess spion/infiltrations/sabotage -verksamhet mot revolutionärer i Sverige.