"Den nya Statens uppbyggnad
följer folkkrigets fluiditet, den kan
expandera och dra ihop sig,
försvinna på ett ställe och
uppstå på ett annat.
Den är fluid. "
/PKPs 1a Kongress 1988.

 

 

 

 

 


ANGÅENDE LÖGNKAMPANJERNA MOT PERUS KOMMUNISTISKA PARTI
(Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru, 2014)

VfSNP genomför regelbundet massarbete.

Stockholm / Malmö / Lund:

maoistisktforum@yahoo.se

charla12sthlmmlmpstr