OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

FÖRKASTA OCH BEKÄMPA DEN HÖGEROPPORTUNISTISKA LINJEN OCH DEN NYA ”VÄNSTER”-OPPORTUNISTISKA LINJEN! TVÅ LINJER MOTSATTA PARTIET OCH REVOLUTIONEN OCH AMMADE AV REAKTIONEN!

Den peruanska revolutionen konfronterar för närvarande två linjer som är motsatta revolutionen, både ammade av reaktionen under imperialismens befäl som en del av sin kontrarevolutionära plan - som syftar till att beröva folket i Peru dess ledarskap i revolutionen, och till att slå mot Partiet, som är den röda fraktionen i den internationella kommunistiska rörelsen. De tror de att de på detta sätt kommer att vara i stånd att knäcka Partiet, att de så skall lyckas stoppa folkkriget. Men Partiet fortsätter att leda det och tillämpar det som fastställts av vår första kongress och gonzalos tänkande och utvecklar på så sätt massarbetet på landsbygden och i staden, med folkkrig. 

Vi kommunister och revolutionärer vet redan, och det har bevisats med obestridliga bevis, att den revisionistiska och kapitulationistiska HOL är en linje uttänkt och ammad direkt av reaktionen. Alla de videofilmer som iscensattes och klipptes ihop av dem, i samarbete med Montesinos och under ledning av Yankeeimperialismen, har avslöjats, som den så kallade ”självkritiken” av "Nancy" (Margie Clavo). Idag tjänar dessa råttor imperialismens och reaktionens plan för att sätta upp ett endast till namnet "maoistiskt"  kommunistiskt parti för att delta i val, vara en del av den gamla staten och sprida budskapet att "det inte finns några förutsättningar för att göra revolution" och att "världsrevolutionen befinner sig i reträtt "- vilket är planen för alla länder där det finns väpnad revolutionär kamp, och i de övriga för att det inte skall inledas verkliga revolutioner som leds av Kommunistiska Partier med den oförgängliga ideologin, marxismen av idag: maoismen. 

Den nya "vänster"-opportunistiska linjen (VOL) som representeras av bröderna Quispe, har sina särskilda särdrag; de talar om "att fortsätta folkkriget" och genomför väpnade aktioner, men i verkligheten förnekar de gonzalos tänkande och linjen som etablerades av den Första Kongressen; de förnekar arbetet i städerna (staden som komplement, huvudsakligen landsbygden, som etablerats av Ordförande Gonzalo) och  hela proletariatets militära teori som etablerats av Ordförande Mao. I stället tillämpar de ett krig utan anförarskap, en militaristisk linje som fokuserar på att utföra aktioner för att tjäna deras personliga makt och som siktar på överenskommelser med reaktionen. De främjar ett ledarskap baserat på vapenmakt, inte på det politiska, och istället för det långvariga folkkriget, baserat på massorna och kopplat till deras kamp för dagskraven, tillämpar de fokismen från MRTA´s beväpnade revisionism. 

Det är nu klart att denna VOL, liksom LOD, är ammad av och direkt kopplad till reaktionen. De kommer med klumpiga lögner, som att "Ordförande Gonzalo och Feliciano planerade sina överlämnanden med CIA" - men vi ser nu att Raul Quispe arbetat direkt med reaktionen under Felicianos tillfångatagande. 

monteclavoraulfournier

Montesinos och kollaboratören "Nancy", Margie Clavo, Roldans partner, som gjorde sin "självkritik" skriven av reaktionen, stående framför Montesinos. Till höger: "Raul" sjunger med Fournier och en annan general i de reaktionära väpnade styrkorna.

 

Deras positioner är inte nya, de framlades av några efter Ordförande Gonzalos gripande. De uppgav att "ledningen måste delta i aktionerna"; i grunden var det ifrågasättande av ledningen och att sätta armén mot ledningen: konkret positionen ”geväret som befäl över Partiet".  Att vi skulle "utföra fler aktioner" vilket skulle ha lett till att mobilisera hela Partiet och armén, och de såg inte att vi befann oss i omgruppering och att vi måste utveckla mer politiskt arbete bland massorna. De andra kommittéerna tillämpade detta, och utvecklade arbetet för att sätta Partiet i ledningen för massorna, och nu håller vi på att uppnå detta. Partiet har kämpat mot de felaktiga positionerna och har gett dem alla möjligheter att rätta sig, men de har insisterat i dessa positioner, och då de inte var tillfredställda med detta, genomförde de "intervjun med José" bakom Partiets rygg och i samarbete med reaktionen och reportrar i dess tjänst, som Mossad-agenten Gorriti. 

Sammanfattningsvis finns det två kontrarrevolutionära linjer, båda ammade av reaktionen, och Partiet bekämpar dem idag som sådana, samtidigt som det fortsätter att utveckla folkkriget genom att tillämpa det som etablerades av Ordförande Gonzalo och den Första Kongressen, och det som motsvarar den aktuella situationen. Konkret innebär det att mobilisera klassen, åta sig deras kamper och mobilisera bönderna, främst de fattiga, för jorden, nu i konflikt med gruvbolagen. Idag fortsätter koncentrationen av mark genom dessa företag, som har koncentrerat allt i Cordillera Negra [bergskedja norr om Lima – övers. anmärkn.], och vid kusten finns de så kallade exportörerna. Utan massorna och om vi ställer oss utanför deras kamp, ​​ skulle det vara lönlöst att skjuta ned hundra helikoptrar. Det skulle vara ett slag mot fienden, men vilket fackförbund eller bondesamhälle  skulle vi mobilisera om dessa aktioner utfördes utanför massorna? Vi bekräftar oss i den marxist-leninist-maoistiska, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande principen, att utveckla kampen för makten, folkkriget som huvudformen av kamp, ​​ och att utveckla och leda massornas kamp för dagskraven som den andra sidan av myntet. 

LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
NED MED IMPERIALISMENS PLAN FÖR ”FREDSAVTAL”!
INGET OCH INGEN KAN STOPPA OSS: VARKEN IMPERIALISMEN, REAKTIONEN, REVISIONISMEN ELLER NATUREN!


 

Augusti 2011 Folkrörelsen Peru