OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

FÖRDÖM OCH KROSSA REAKTIONENS NYA LÖGNHISTORIA UNDER FÖRBEREDELSE!
NED MED KAPITULATIONEN!

Folkrörelsen Peru, Perus Kommunistiska Partis alstrade organ för partiarbetet i utlandet, fördömer och krossar reaktionens nya lögnhistoria under förberedelse, och hur de använder den eländige ”Artemio” för detta ändamål. De framställer detta ”gripande” som en stor framgång, ett ”slag mot Partiet”, när verkligheten är att han är en kapitulant som sprider ”fredsavtal” och amnesti, en trogen lakej till imperialismen som har överlämnat sig som del av sitt arbete i reaktionens tjänst – en agent som kommer att avtjäna sin dom i koordination med de reaktionära styrkorna på marinbasen. Först sade de att han hade två skottskador i bröstkorgen, orsakade av Dincote-kollaboratörer, och att sjuksköterskan bekräftade detta. Efteråt dementerades detta och han har bara händerna i bandage. Centralkommitténs och hela Partiets position är klar: denne eländige råtta från HOL, efter att ha överlämnat ledningen och medlemmarna i Regionalkommittén Huallaga och kadrerna, överlämnar sig själv och ber om amnesti och ”fredsavtal”. Som han själv säger: ”Med ärlighet vill vi framlägga att vi vill ha en politisk lösning; vi vill att det tar slut, men genom förhandlingsbordets metoder”, försäkrar han. Och han fortsätter: ”jag inledde samtal genom monsignor Luis Bambarén Gastelumendi, (med) chefen för Internationella Röda Korsets delegation vid den tidpunkten – vi talar om år 2003 – och med (Alejandro) Toledos regering (2001-2006).”

Denna råttas överlämnande är det första steget i en ny lögnhistoria under förberedelse; de lyfter fram honom som en stor ledare inom Partiet för att han skall kunna tjäna till att driva fram kapitulationen tillsammans med Movadef (HOL), och upprepa den redan krossade lögnhistorien att Ordförande Gonzalo lägger fram ”fredsavtal”. Kom ihåg hur Humala några dagar tidigare lade fram att ”det inte finns förutsättningar för någon amnesti” – det är klart att det han ville var att formalisera överlämnandet och sedan kämpa för Fujimoris amnesti.

Reaktionen vill inte ha ett revisionistiskt ”kommunistparti” som skulle kunna omintetgöra de feta profiter som slagits fast på förhand i koncessionerna för gruvindustrin, gas, olja, guld år 2016. De vill bara ha ett revisionistiskt ”kommunistparti” som en travesti, ännu mer lakejartat, mer som IU [f.d.”Förenade Vänstern”] – på denna nivå är det den typen av organisation de vill ha, och därför siktar de på att utfärda val-lagen. Må Humala, Letts och Diez Canseco vinna, men med byråkratbourgeoisiens ekonomiska politik. Sedan 1980 har de tillämpat detta, och de fortsätter med samma manus; HOL siktar bara på att dra folket till val för att ”legitimera”.

Sammanfattningsvis så är detta vad de vill framställa som en ”seger”: att presentera kapitulanter som agenten ”Artemio”. Medan VOL attackerar Ordförande Gonzalo och gonzalos tänkande för att likvidera folkkriget, representerar HOL amnestin och valen.

Vi återförsäkrar oss i Perus Kommunistiska Parti, dess Centralkommitté och hela Partiets ledningssystem; i vår allsmäktiga ideologi marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande, i den Första Kongressen, det Tredje Plenarsammanträdet, i vårt Anförarskaps mästerliga Tal och i hela vår Partiets Enhetsbas. Därför fördömer, förkastar och krossar vi hela denna imperialismens, reaktionens och revisionismens plan för ”fredsavtal”, för amnesti, för parlamentarisk kretinism och för väpnad revisionism. Vi återförsäkrar oss i vårt slagord Folkkrig till kommunismen!

AVSLÖJA DEN NYA LÖGNHISTORIEN UNDER FÖRBEREDELSE!
NED MED DEN ELÄNDIGA RÅTTAN FRÅN HOL ”ARTEMIO”, REAKTIONENS AGENT!
NED MED HOL OCH VOL, LINJER AMMADE AV REAKTIONEN!
FÖRDÖM OCH KROSSA KAPITULATIONEN!
DÖD ÅT FÖRRÄDARNA!
LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 


Februari 2012 Folkrörelsen Peru