OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

KALLELSE:
INTERNATIONELL KONFERENS I MADRID
27:e OKTOBER 2012

LEVE MAOISMEN!
NED MED IMPERIALISMENS PLAN FÖR ”FREDSAVTAL”!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

Folkrörelsen Peru inbjuder alla de Kommunistiska Partierna och revolutionära organisationerna att deltaga i den Internationella Konferensen i Madrid den 27:e oktober 2012. Vi världens kommunister står inför en allmän kontrarevolutionär offensiv, och idag som del av denna, en systematisk och planerad attack från revisionismen mot vår rörelses enhet på världsnivå. Som alltid attackerar revisionisterna oss kommunister för att orsaka splittring, för att vi försvarar vår klass’ orubbliga principer. Som Kinas Kommunistiska Parti sade, i kampen mot den ryska revisionismen: ”i de artiklar som därefter publicerats i sovjetpressen har de kinesiska kommunisterna fördömts som "sekterister" och "splittrare". Men vilka är fakta? Vem är det som undergräver det socialistiska lägrets enhet? Vem är det som undergräver den internationella kommunistiska rörelsens enhet? Vem är det som trampar den proletära internationalismens principer under fötterna? Och vem är det som på det grövsta bryter emot de normer som fastställts för förhållandet mellan broderpartierna? Med andra ord, vilka är de verkliga, tvättäkta splittrarna?”

För att nå enhet måste vi kommunister förkasta de borgerliga metoderna, d.v.s. försoningen, den smutsiga kampen, den principlösa kampen, kampen för att försvara individers och gruppers intressen, men inte vår klass, det internationella proletariatet. Vi säger Nej! Vi världens kommunister måste tillämpa den marxist-leninist-maoistiska metoden för tvålinjerskamp, kritik och självkritik, kamp baserad på de principer som tillhör vår allsmäktiga universella proletära ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, huvudsakligen maoismen, och baserad på dennas tillämpning i de olika länderna, på alla Partiernas och organisationernas praktiska erfarenheter, huvudsakligen erfarenheterna från dem som utvecklar folkkrig.

Vi kallar till denna Konferens med följande syften, etablerade av Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté: 1) Att systematisera maoismens tillämpning i världen, 2) att debattera de meningsskiljaktigheter som nu existerar i den Internationella Kommunistiska Rörelsen för att så kunna ena oss på världsnivå mot den nya revisionismen och mot imperialismens plan för ”fredsavtal”, och 3) för att fira den XX årsdagen av Ordförande Gonzalos Mästerliga Tal, och upphöja slagorden ”Försvara Ordförande Gonzalos liv! Vi kräver att Ordförande Gonzalo presenteras offentligt, live och i direktsändning och att han får uttala sig!

LEVE MAOISMEN! NED MED REVISIONISMEN!
NED MED IMPERIALISMENS PLAN FÖR ”FREDSAVTAL”!
BEKÄMPA OCH KROSSA HOL OCH VOL MED FOLKKRIG!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
LEVE DEN ÄRORIKA INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSEN!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 


Oktober 2012 Folkrörelsen Peru