OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA!

”Varje facklig rörelses huvudregel, dess första bud är: Förlita dig inte på ”staten”, förlita dig endast på din egen klass’ styrka... Lita inte på löften, lita endast på styrkan i din egen klass’ sammanslutning och klassmedvetande!”

”Ingen kommer att hjälpa de fattiga en för en. Ingen ”stat” kommer att hjälpa lönarbetaren på landsbygden, drängen, daglönaren, den fattiga bonden, halvproletären”.

Citat av Lenin ur ”Val, nej! Folkkrig, ja!”
(Centralkommittén, Perus Kommunistiska Parti, 1990)

Valen i Peru den 10 april 2016 äger rum inom ramen för det imperialistiska systemets allmänna kris och förfall på världsnivå.

Den peruanska reaktionen har inte kunnat fullgöra de uppgifter som den tilldelats av imperialismen, huvudsakligen yankeeimperialismen:

- Att återuppliva byråkratkapitalismen.
- Att omstrukturera den gamla staten.
- Att förinta folkkriget.

De vill dra folket till valen för att rättfärdiga sitt förtryck och sin utsugning. Folkets massor kommer inte att uppnå någonting över huvud taget, förutom att välja imperialismens, huvudsakligen yankeeimperialismens, och den peruanska storbourgeoisiens nya administrationsråd för att fortsätta med utsugningen av folkets massor i fem år till.

I sin iver att dra folket bort från dess sanna väg, folkkrigets väg, skapar de demonstrationer mot en viss kandidat, som om det var det som var huvudfrågan; de erbjuder alla slags privilegier och löften, men i verkligheten förändrar valen ingenting för folket, oavsett vilken kandidat som vinner. Valen tjänar bara till att legitimera förtrycket och utsugningen av massorna. Alla partierna som ställer upp i valen har samma program, bortsett från små skillnader. Alla ställer de upp för att fortsätta upprätthålla detta gamla ruttna system som föder dem.

Proletariatet och folket har en enda väg, folkkriget lett av PKP och dess Centralkommitté för att förstöra den gamla reaktionära staten och göra slut på detta system av elände, samtidigt som man bygger ett nytt samhälle utan utsugare och utsugna.

VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA!
RÖSTA INTE!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

 

April 2016 Folkrörelsen Peru