OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE 1 MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
FÖRENA FOLKEN UNDER PROLETÄR LEDNING MOT ALLA IMPERIALISTERNA!

”Vi bör driva ut allt ofruktbart tänkande ur våra led. Alla åsikter, som överskattar fiendens styrka och underskattar folkets, är felaktiga.”

(Ordförande Mao Tsetung – Det nuvarande läget och våra uppgifter)

”Historiskt sett för alla reaktionära krafter, som befinner sig på randen till förintelse, en sista desperat kamp mot de revolutionära krafterna, och en del revolutionärer låter sig för en tid bedras av denna manifestation av yttre styrka men inre svaghet. De fattar inte det viktiga faktum att fienden närmar sig förintelsen medan de själva närmar sig segern.”

(Ordförande Mao Tsetung – Vändpunkten i Andra världskriget)

”Liksom ingen klass i historien har lyckats ta makten på en gång, utan endast genom en process av återupprättanden och kontra-återupprättanden, så förstärks bourgeoisiens strävanden för att återupprätta kapitalismen när proletariatet tar makten och upprättar sin diktatur, och en historisk process inleds av kamp mellan proletariatet, för att upprätthålla och försvara sin diktatur och förhindra kapitalismens återupprättande, och bourgeoisien, som vill återta makten. Denna kamp mellan återupprättande och kontra-återupprättande är en obestridlig historisk lag ända fram tills det att proletariatets diktatur slutligen befästs. (…) Erfarenheterna av återupprättandet i Sovjetunionen och i Kina ger oss stora lärdomar, såväl positiva som negativa; lägg särskild vikt vid de gigantiska steg framåt som togs i förverkligandet av den nya staten och hur den Stora Proletära Kulturrevolutionen är lösningen på hur man förhindrar återupprättandet.”

(Perus Kommunistiska Parti – INTERNATIONELLA LINJEN)

Folkrörelsen Peru, alstrat organ av Perus Kommunistiska Parti, firar med revolutionär glädje och optimism den 1 maj, det internationella proletariatets dag. Vi hälsar det internationella proletariatet och världens förtryckta folk som kämpar mot den imperialistiska aggressionen med målet att befria sig från utsugningen och förtrycket. Vi riktar vår hälsning till folkkriget i Peru, allomfattande lett av PKP:s Centralkommitté; till folkkrigen och de väpnade kamperna som reser maoismens röda fana; till de nationella befrielserörelserna och väpnade kamperna som bekämpar supermakterna; yankeeimperialismen, den kinesiska och den ryska imperialismen, liksom de övriga imperialismerna och reaktionärerna. Till massornas kamp för sina omedelbara dagskrav i de imperialistiska länderna, som i Frankrike och på andra platser.

Idag befinner sig imperialismen i sin helhet, de tre supermakterna USA, Kina och Ryssland liksom de övriga imperialistmakterna, i sin allmänna och slutliga kris. De är inte starka, som reaktionärer, revisionister, reformister m.fl. påstår. Därför har imperialisterna det oundvikliga behovet av att genomföra nyuppdelningen av världen genom krig. Vi befinner oss inom de 50-100 år som Ordförande Mao påpekade, inom vilka imperialisterna och reaktionärerna kommer att sopas bort från jordens yta. Vi befinner oss i den proletära världsrevolutionens strategiska offensiv.

För att förhindra revolutionen har imperialisterna och reaktionärerna målsättningen att skära huvudet av revolutionens proletära ledning eller undvika att en sådan bildas. Därför för de fram ideologier som är främmande för arbetarklassen, såsom ”socialismen i det 21 århundradet”, ”den multipolära världen”, ”demokratisk konfederalism”, etc.; de skapar falska maoister, reser röda fanor mot röda fanor och tar även till fascismen.

Vi återförsäkrar oss i det som PKP:s Centralkommitté kräver:

  1. Tillämpa slagordet ”Må maoismen ta befälet för den Nya Stora Vågen av den Proletära Världsrevolutionen!
  2. Bekämpa beslutsamt varje antikommunistisk aktivitet från storbourgeoisiens reaktionära element i varje land.
  3. Förena oss och mobilisera i varje land de folkliga organisationer som motsätter sig de fascistiska makthavarna i USA, Kina och Ryssland, vilka slåss om världsherraväldet.
  4. Tillämpa med fasthet det internationella proletariatets erfarenhet av revolutionen, som lär oss att om ett revolutionärt folk och en revolutionär armé inte räds svårigheterna, om de kämpar hjältemodigt och utan uppehåll mot fienden, så kommer de att vinna segern.

Tillsammans med hela vårt Parti tar vi ställning för proletariatets historiska roll som ledande klass, vilken kommer att ena folken och begrava kapitalismen; eftersom proletariatets kamp inte är för att tigga om allmosor från borgarklassen eller ”förbättra” kapitalismen, utan för att störta utsugarklasserna, upprätta proletariates diktatur och marschera med folkkrig och kulturrevolutioner till kommunismen.

LEVE DEN 1 MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE!
LÅT OSS FÖRENAS MOT DET IMPERIALISTISKA KRIGET OCH FASCISMEN!
LEVE DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!

 

1 maj 2019 Folkrörelsen Peru