OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska
4 MARX

3 LENIN
2 ORDF. MAO

1

ORDF. GONZALO

Folkrörelsen Peru och tidskriften Sol Rojo

VfSNP som översatt från spanskan ansvarar för eventuella problem i texten. Redaktionen

Proletärer i alla länder, förena er!

ORDFÖRANDE GONZALOS TAL!

Kamrater i Perus Kommunistiska Parti!
Kombattanter i Folkets Gerillaarmé!
Peruanska folk!

Vi upplever historiska ögonblick. Var och en vet att det är så, vi skall inte låta oss luras. I dessa ögonblick måste vi sätta alla krafter i spänn för att konfrontera svårigheterna och fortsätta fullgöra våra uppgifter, och erövra målen! Framgångarna! Segern! Detta är vad som måste göras.

Vi befinner oss här som folkets söner och döttrar och vi kämpar här i dessa skyttegravar, som också är kampskyttegravar, och vi gör det för att vi är kommunister! För att vi här försvarar folkets intressen, Partiets principer, Folkkriget. Detta är vad vi gör; vi håller på att göra det och vi kommer att fortsätta göra det!

Vi befinner oss här under dessa omständigheter. En del tror att det är ett stort nederlag; de drömmer! Vi säger till dem: fortsätt drömma. Det är bara en krök, ingenting annat, en krök på vägen! Vägen är lång och på denna väg kommer vi att komma fram; på den kommer vi att segra! Ni kommer att få se det! Ni kommer att få se det!

Vi måste fortsätta med de uppgifter som etablerades av Centralkommitténs Tredje Plenum. Ett ärorikt plenum! Ni skall veta att dessa beslut redan är på väg att verkställas och detta kommer att fortsätta; vi kommer att fortsätta tillämpa den Fjärde Planen för den Strategiska Utvecklingen av Folkkriget för att Erövra Makten, vi kommer att fortsätta utveckla den Sjätte Militära Planen för att Bygga upp Maktens Erövring, detta kommer att fortsätta. Detta är vår uppgift! Vi kommer att göra detta, för vad vi är! Och för den plikt vi har inför proletariatet och folket!

Vi säger klart och tydligt att den demokratiska vägen idag har börjat utveckla sig som en befrielsens väg, som en folkets väg till befrielse! Detta är den omständighet som vi utvecklas inom; vi måste tänka med stort historiskt omdöme, vi måste sluta upp med att ha ögonen stängda. Låt oss se verkligheten, låt oss se Perus historia. Låt oss se Perus senaste tre århundraden. Detta måste vi tänka på: se på 1700-talet, se på 1800-talet, se på 1900-talet, och förstå dem! De som inte förstår kommer att vara blinda och den som är blind tjänar inte landet, tjänar inte Peru!

Vi anser att 1700-talet var en ganska tydlig lärdom. Tänk på detta; det fanns en dominerande makt, Spanien, och denna dominans som sög vårt blod, vart förde den oss? Till den djupaste kris. Som konsekvens av detta delades Peru. Därav ursprunget till det nuvarande Bolivia. Det är inte vårt påfund utan fakta.

Nå, förra århundradet, den engelska dominansen, vart ledde den med sin tvist med Frankrike? Till ännu en stor kris: 1870-talet. Konsekvensen var krig med Chile, vi glömmer det inte! Och vad hände? Vi förlorade territorium. Vårt fosterland splittrades, trots det blod som spilldes av hjältarna och folket. Vi måste dra lärdom!

1900-talet: Hur har vi det? På 1900-talet finns det en imperialism som dominerar oss, huvudsakligen den nordamerikanska; detta är verkligheten, alla vet det. Och vart har den fört oss? För att inte tala om 20-talet, här och nu, till den värsta krisen i det peruanska folkets hela historia. Om vi drar lärdom av de tidigare århundradena, vad kan man tänka? Än en gång är nationen i fara, än en gång är republiken i fara, än en gång är territoriet i fara; det kan lätt gå förlorat, för egenintressen. Detta är situationen, det är hit de har fört oss. Men vi har ett faktum, en peruansk revolution, ett folkkrig, och det fortsätter och kommer fortsätta att gå framåt. Vart har vi kommit med detta? Till en Strategisk Jämvikt. Och detta måste vi förstå väl. Det är en Strategisk Jämvikt! En som konkretiseras i en betydelsefull situation: vad har de tolv åren tjänat till? För att visa tydligt inför världen och framför allt inför det peruanska folket att den peruanska staten är en papperstiger, som är rutten in i märgen. Detta har visats!

Så står det till; vi tänker på faran, att nationen, landet kan bli delat, att nationen är i fara; de vill slita itu den, de vill dela den. Vem vill göra detta? Som alltid imperialismen, de som suger ut, de som befaller. Och vad måste vi göra? Vad bör göras nu? Jo, det som bör göras är att stärka Folkets Befrielserörelse, och detta kommer vi att utveckla genom att hantera det med folkkrig, eftersom det är folket och alltid har varit folket som har försvarat fosterlandet, som har försvarat nationen. Det som bör göras är att bilda Folkets Befrielsefront, det som bör göras är att bilda och med utgångspunkt i Folkets Gerillaarmé utveckla en Folkets Befrielsearmé. Detta är vad som bör göras! Och detta skall vi göra! Och vi håller på att göra det och vi kommer att göra det! Ni kommer att vara vittnen mina herrar.

Slutligen, lyssna nu på detta: som vi ser i världen så marscherar maoismen ostoppbart mot att ta befälet för den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen. Lyssna och förstå det väl! De som har öron, använd dem, de som har förståelse – och det har vi alla – använd den! Nog med dumheter och oklarheter! Låt oss förstå detta! Vad är det som utvecklas i världen? Vad behöver vi? Vi behöver att maoismen förkroppsligas, och det håller den på att göra, och att den går framåt i att alstra Kommunistiska Partier, att styra, att leda denna nya stora våg av den proletära världsrevolutionen som kommer.

Allt som de sade, det tomma och dumma snacket om den berömda ”nya etappen av fred”; vad blev det av den? Vad hände i Jugoslavien? Vad hände på andra platser? Allt blev politiskt – det är en lögn. Idag är verkligheten den att samma motståndare som i det Första och det Andra Världskriget ger upphov till och förbereder det Tredje världskriget. Detta måste vi veta och vi som söner och döttrar av ett förtryckt land är en del av bytet. Vi kan inte acceptera detta! Nog med imperialistisk utsugning! Vi måste göra slut på dem! Vi tillhör den tredje världen och tredje världen är basen för den proletära världsrevolutionen, på ett villkor, att de Kommunistiska Partierna håller fanan högt och leder! Detta är vad som måste göras!

Vi tänker följande: nästa år är det hundra år sedan Ordförande Mao föddes. Vi måste fira de 100 åren! Och vi håller på att organisera det med de Kommunistiska Partierna. Vi vill ha det på ett nytt sätt, ett firande som skulle vara den medvetna förståelsen av Ordförande Maos betydelse i världsrevolutionen. Vi kommer att inleda firandet detta år och ge det en ordentlig avslutning nästa år. Det kommer att bli en storslagen firandeprocess; jag vill här ta tillfället i akt att hälsa det internationella proletariatet, världens förtryckta nationer och den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen.

LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
FOLKKRIGET KOMMER OUNDVIKLIGEN ATT SEGRA!
VI HÄLSAR HÄRIFRÅN DEN FRAMTIDA FÖDELSEN AV FOLKREPUBLIKEN PERU!
Vi säger: ÄRA ÅT MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!!
Och slutligen säger vi: ÄRA OCH STOLTHET ÅT DET PERUANSKA FOLKET!!

 

 

September 1992 PKP - Bas Lima