De svenska imperialisterna och deras mördarband
i Afghanistan fortsätter att göra drängtjänst ..., åt
yankee-imperialismen i dess krig mot det afghanska
folket. De svenska bondemördarna ... agerar i sann kolonialanda i sitt understödjande av den
folkmördande lydregimen i Kabul.
Läs hela här.
OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar Länkar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Debatt Dokument: engelska
& spanska

UT MED DE SVENSKA MÖRDARBANDEN UR AFGHANISTAN

– liksom alla andra ockupanter.

De svenska imperialisterna och deras mördarband i Afghanistan fortsätter att göra drängtjänst, med hopp om framtida vinning, åt yankee-imperialismen i dess krig mot det afghanska folket. De svenska bondemördarna har förstärkt sina styrkor med bepansrade stridfordon och förarlösa flygplan i sin kamp mot de afghanska arbetarna och mestadels bönderna och agerar i sann kolonialanda i sitt understödjande av den folkmördande lydregimen i Kabul.

Vid sidan av den svenska militären fullgörs en mängd olika ”projekt” av SIDA, NGOs och s.k. ”vänner till Afghanistan”. I det krig som utkämpas i Afghanistan är alla dessa olika utbildningsprojekt, skolbyggen, kliniker etc., ett direkt understödjande av den sittande regimen och blir en del av det imperialistiska aggressionskriget, vare sig man vill eller inte.

De som vill att Afghanistan slutligen ska få sann självständighet och bygga upp sitt land för sina behov måste därför fördöma inte bara den militära interventionen utan också alla dessa organisationer som tjänar det imperialistiska förtrycket. Yankees själva ser dessa som en del i sin krigföring. De är alltså legitima mål.

Vi maoister vet att imperialisterna aldrig kommer att lägga ifrån sig sina slaktarknivar och bli Buddhas, vi vet att endast med vapnens makt har något enda land vunnit sann självständighet från imperialismen. Därför hälsar vi med glädje varje rapport om segrar för det afghanska folket och vi är övertygade om deras slutliga triumf.

Ut med de svenska imperialisterna ur Afghanistan!
Yankee, go home!
Leve Maoismen, den enda ledstjärnan för sann befrielse från imperialismen helvete!
Folkkrig till Kommunismen!

MARS 2009 Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru