De svenska imperialisterna och deras mördarband
i Afghanistan fortsätter att göra drängtjänst ..., åt
yankee-imperialismen i dess krig mot det afghanska
folket. De svenska bondemördarna ... agerar i sann kolonialanda i sitt understödjande av den
folkmördande lydregimen i Kabul.
Läs hela här.
OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar Länkar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Debatt Dokument: engelska
& spanska

 

ANGÅENDE ”STOPPA MATCHEN”

Den 7 mars genomfördes i Malmö en demonstration mot tennismatchen mellan Sverige och Israel på Baltiska Hallen. Att inbjuda representanter för den folkmördande israeliska staten, yankee-imperialismens verktyg i Mellanöstern, var en provokation som den svenska arbetarklassen och folket inte tänkte acceptera, och de slöt därför upp i stort antal under den utlysta parollen "Stoppa Matchen". Detta var inte bara namnet på det "nätverk" som organiserade demonstrationen, utan också det uttalade målet för densamma.
Redan vid samlingsplatsen på Stortorget kommer så nästa provokation. Talesmannen för det organiserande "Nätverket Stoppa Matchen" förkunnar nu från talarstolen att "vårt mål är INTE att stoppa matchen", och i kör med Ohly och de andra revisionisterna och opportunisterna proklameras det att "polisen är våra vänner". Det kanske inte behöver påpekas att Malmös befolkning efter de senaste månadernas händelser inte precis står på "vänskaplig fot" med lagens långa arm. Det skall också noteras att inte en enda av talarna fördömde imperialismens, framför allt yankee-imperialismens roll i de pågående folkmorden – de uttryckte tvärtom sin fullständiga enighet med dess politik och smutsiga demagogi om "fred och dialog", om "religiösa motsättningar" och om "demokrati och mänskliga rättigheter".

Vid demonstrationstågets ankomst till Stadion ledde organisatörerna således tåget inte mot Baltiska hallen, utan mot platsen framför Stadion där de planerat att hålla sin manifestation. De deltagare som höll fast vid målsättningen att stoppa matchen, fortsatte dock i riktning mot Baltiska hallen och konfronterade den svenska imperialiststatens polisstyrkor, ditkommenderade från hela landet för att försvara den vita sportens utövare. Dessa deltagare var inte bara "en isolerad grupp svartklädda autonoma”, utan framför allt kvinnor och män från Malmös arbetarklass som inte hade för avsikt att stå handfallna inför provokationerna från imperialismen, reaktionen och revisionismen. Bland dem fanns sympatisörer till Folkkriget i Peru, som höjde den röda fanan med hammaren och skäran där den hör hemma, d.v.s. mitt i kampen, efter att under själva marschen ha delat ut Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Perus flygblad om Palestina. Under tiden stod alla revisionisterna på tryggt avstånd och vädjade till imperialiststaten om "bojkott". Från scenen upprepade man sitt tjat om att "polisen är här för att hjälpa oss" - detta samtidigt som de hjälpsamma konstaplarna riktade sina pistoler mot demonstranterna. Angående detta kan vi bara instämma i hur en palestinsk man på platsen kommenterade arrangörernas "fredslinje": "detta är en skam".

 

 

Från första början har rapporteringen i den reaktionära pressen präglats av systematiska och medvetna lögner om demonstrationen. Förutom den genomgående lögnen om en isolerad grupp "maskerade huliganer", så prånglar det socialfascistiska Aftonbladet och andra ut att "Några som fanns på plats var både organiserade nynazister och nätverket AFA" - när ingen som var där såg så mycket som en skymt av några nazi-svin. Detta är en medveten propaganda som följer reaktionens nuvarande riktlinjer: att försöka smutskasta revolutionärerna och framstegsvännerna genom att likställa dem med fascister, och så bereda väg för ännu fler inskränkningar i de borgerliga fri- och rättigheterna och ännu mer repression. De fascistiska sekterna spelar villigt sin roll i reaktionens spel: som fascister alltid har gjort försöker de maskera sig som folkliga och t.o.m. revolutionära samtidigt som de gör sin plikt som utsugarklassens stormtrupper mot arbetarklassen och folket. Att dessa hundar överhuvud taget skulle våga visa sig öppet på Malmös gator är nu för tiden högst osannolikt, även om de givetvis tryggt kan räkna med imperialiststatens beskydd.

Slutligen kvarstår alltså faktum, att opportunisternas och revisionisternas ledning möjliggjorde att matchen spelades, trots massornas krav på att den skulle stoppas. Demonstrationen var dock ett lysande exempel på massornas växande hat mot imperialismen; mot yankeeimperialismen och deras verktyg det sionistiska Israel, men också mot alla de andra imperialistmakterna, inklusive den svenska, mot hela deras sönderfallande utsugarsamhälle och deras blodiga folkmord.

LEVE PALESTINA!
LEVE DET PALESTINSKA FOLKETS BEFRIELSEKRIG MOT YANKEEIMPERIALISMEN OCH DESS VERKTYG ISRAEL!
YANKEE GO HOME!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!
LEVE MAOISMEN! NED MED REVISIONISMEN!

 

MARS 2009 Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru