OM MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN OM MAOISTISKT FORUM maoistisktforum@yahoo.se
Marxistiska skrifter Andra skrifter Artiklar V.f. Sverige
- det Nya Peru
Video / Kultur NOTISER Dokument: engelska
& spanska

KONTAKTA MAOISTISKT FORUM PÅ:
maoistisktforum@yahoo.se


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN XXXVIII ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!
Folkrörelsen Peru, juni 2024

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nu på spanska:
TIDSKRIFTEN SOL ROJO (RÖD SOL) Nr. 53


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 44-ÅRSDAGEN AV INLEDANDET AV FOLKKRIGET I PERU!
FOLKKRIGET ÄR DEN HUVUDSAKLIGA KAMPFORMEN FÖR DET INTERNATIONELLA PROLETARIATET OCH DE FÖRTRYCKTA FOLKEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nu på engelska:
ZIONISM, IMPERIALISM AND THE INVINCIBLE NATIONAL LIBERATION STRUGGLE OF PALESTINE

Flygblad från Studiecirkeln 24 september:
LONG LIVE PALESTINE!
CRUSH IMPERIALISM AND ZIONISM WITH PEOPLE'S WAR!


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 1:A MAJ, DET INTERNATIONELLA
PROLETARIATETS DAG!
FÖRENA FOLKEN UNDER PROLETÄR LEDNING MOT ALLA IMPERIALISTERNA OCH DERAS KRIG!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Flygblad från Studiecirkeln 24 september:
LEVE 1. MAJ, DET INTERNATIONELLA
PROLETARIATETS DAG!
ARBETARE I ALLA LÄNDER OCH
VÄRLDENS FÖRTRYCKTA FOLK,
FÖRENA ER MOT FOLKMORDET
OCH STÖRTA IMPERIALISMEN!


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE KVINNODAGEN!
KVINNOKAMPEN UTVECKLAS SOM EN DEL AV VÄRLDSREVOLUTIONEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nu på svenska:
LEVE PALESTINA!
KROSSA IMPERIALISMEN OCH SIONISMEN MED FOLKKRIG!

Folkrörelsen Peru, november 2023


AGITATION OCH PROPAGANDA VINTERN 2023/2024:

 


MF Aktuellt:
MASSIVT FOLKLIGT STÖD FÖR PALESTINA SKRÄMMER REAKTIONEN OCH HÖJER KAMPNIVÅN


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE DEN 130:e ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE MAOS FÖDELSE!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nu på spanska:
Nummer 52 av tidskriften SOL ROJO (Röd sol)


Flygblad från Studiecirkeln 24:e september:
BORGARKLASSEN FÖRBEREDER SIN STAT FÖR HÅRDARE UTSUGNING OCH KRIG:
KÄMPA OCH GÖR MOTSTÅND
MOT FASCISTISERINGEN OCH KRIGSHETSEN!


MF Aktuellt:
ANGIVERIET OCH DE YRKESUTBILDADES FÖRLUST AV RÄTTIGHETER OCH AUKTORITET I FASCISTISERINGSPROCESSEN


MF Aktuellt:
KORANBRÄNNINGARNA OCH IMPERIALISMENS AGENDA


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 37-ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!
MOBILISERA MASSORNA TILL FÖRSVAR AV FOLKETS RÄTTIGHETER OCH AV DE POLITISKA FÅNGARNA OCH KRIGSFÅNGARNA!

Folkrörelsen Peru, juni 2023

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Väggtidning uppsatt under våren 2023:
SVERIGE 2023: FASCISTPOLITIK, KRIGSHETS OCH MER UTSUGNING (pdf)


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 43-ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
ALL MAKT VÄXER UR EN GEVÄRSPIPA!
DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


1:a maj 2023: flygblad från Studiecirkeln 24:e september:
LEVE 1. MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
ARBETARKLASSEN I SPETSEN FÖR KAMPEN MOT BORGARSTATEN, UTSUGNINGEN OCH IMPERIALISTERNAS KRIG!


Nu på svenska:
LEVE 1:A MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
MAOISMEN MARSCHERAR OHEJDBART FÖR ATT TA BEFÄLET FÖR DEN NYA VÅGEN AV DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!

Folkrörelsen Peru, maj 2023


Nu på svenska:
MÅ DEN PROLETÄRA FEMINISMEN LEDA DE FÖRTRYCKTA KVINNOMASSORNA I VÄRLDEN MOT DE IMPERIALISTISKA BLODSUGARNA OCH DERAS KRIG!
Folkrörelsen Peru, 8:e mars 2023


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE ORDFÖRANDE MAO TSETUNGS FÖDELSEDAG!
PROLETÄRER I ALLA LÄNDER OCH VÄRLDENS FÖRTRYCKTA FOLK, FÖRENA ER!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


UTE NU:
NUMMER 33 AV INFORMATIONSBULLETINEN NYA PERU


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN 3:E DECEMBER, ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS FÖDELSE OCH FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN XXX ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


VALBOJKOTT 2022

Flygblad från Studiecirkeln 24 september:
RÖSTA INTE I BORGARKLASSENS VAL!
MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN!


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN XXXVI ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!
ETT PERMANENT EXEMPEL I ATT BIBEHÅLLA KURSEN OCH GE LIVET FÖR PARTIET OCH REVOLUTIONEN!

Tills vidare finns artikeln att läsa på spanska HÄR


Från det kommande nummer 51 av tidskriften Sol Rojo (Röd sol),
publiceras här inom kort på engelska/svenska:

FÖRENA OCH BEVÄPNA FOLKEN UNDER PROLETÄR LEDNING MOT ALLA IMPERIALISTERNA OCH DERAS PLUNDRINGS- OCH OMFÖRDELNINGSKRIG!

Tills vidare finns artikeln att läsa på engelska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN XLII ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
UPPHÖJ VÄRLDSFOLKKRIGET MOT DET IMPERIALISTISKA VÄRLDSKRIGET!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 1. MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
MÅ PROLETARIATET ÅTA SIG SIN LEDANDE ROLL OCH BEVÄPNA FOLKEN MOT DET IMPERIALISTISKA KRIGET!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


Flygblad från Studiecirkeln 24 september:
LEVE 1. MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
ENA VÄRLDENS FOLK MOT ALLA IMPERIALISTERNA OCH DERAS KRIG!
NED MED DEN KRIGSHETSANDE SVENSKA IMPERIALISMEN OCH DESS STAT!


Nu på svenska:
ENA FOLKEN MOT ALLA IMPERIALISTERNA OCH DERAS KRIG!
UPPHÖJ VÄRLDSFOLKKRIGET MOT DET IMPERIALISTISKA VÄRLDSKRIGET!

Folkrörelsen Peru, mars 2022


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE KVINNODAGEN!
UPPHÖJ, FÖRSVARA OCH TILLÄMPA DEN PROLETÄRA FEMINISMEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


MF Aktuellt:
RYSK INVASION: FÖRDÖM OCH BEKÄMPA ALLA IMPERIALISTERNA OCH DERAS KRIG


MF Aktuellt:
KRIGSHETS FÖR PROFIT OCH VÄRLDSHERRAVÄLDE


MF Aktuellt:
DEMONSTRATION MOT VACCINPASS


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
FIRA ORDFÖRANDE MAOS FÖDELSE! HÅLL VÅRA FRAMGÅNGAR I ÅTANKE, SE VÅRA LYSANDE UTSIKTER OCH STÄRK VÅRT MOD!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE DEN 3 DECEMBER, ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS FÖDELSE OCH FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN XXIX ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL!
EVIG ÄRA OCH HEDER ÅT ORDFÖRANDE GONZALO, DEN STÖRSTE I DEN NUVARANDE EPOKEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR

Barcelona, september 2021
Barcelona, september 2021

Nu på svenska:
EVIG ÄRA OCH HEDER ÅT ORDFÖRANDE GONZALO, DEN STÖRSTE I DEN NUVARANDE EPOKEN!
Folkrörelsen Peru, september 2021


DEMONSTRATION I MALMÖ DEN 4 SEPTEMBER:

Rapport från Studiecirkeln 24 september:

Den 4 september genomfördes en demonstration i Malmö "mot nyliberaliseringen av samhället, för socialistisk politik och brett motstånd". Det framgick inte vem som organiserade, men enligt kallelsen var det "flera grupper", och det mesta tydde på att dessa grupper tillhörde den anarkistiska ("frihetligt socialistiska") kategorin. Trots att det just nu uppenbarligen finns goda möjligheter att mobilisera stort till den typen av demonstrationer, var det bara grovt uppskattat 200 personer som deltog. Frånvaron av större mobilisering... (Läs mer)

Flygblad från Studiecirkeln 24 september:
FÖR ARBETARMAKT OCH SOCIALISM!
KROSSA DEN SVENSKA IMPERIALISTSTATEN!


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 35-ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR
Agitation och propaganda: Sverige, maj 2021:Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE 41-ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
KROSSA OCH SOPA BORT IMPERIALISMEN FRÅN JORDENS YTA MED FOLKKRIG!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, nu på svenska:
LEVE 1. MAJ, DET INTERNATIONELLA
PROLETARIATETS DAG!
UTVECKLA DEN REVOLUTIONÄRA SITUATIONEN, BEKÄMPA REPRESSIONEN OCH DET IMPERIALISTISKA KRIGET!


1. maj 2021, flygblad från Studiecirkeln 24 september:

LEVE 1. MAJ, DET INTERNATIONELLA
PROLETARIATETS DAG!
SLÅ TILLBAKA KAPITALETS OCH BORGARSTATENS ATTACKER MOT ARBETARKLASSEN OCH FOLKET!


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
VAL, NEJ!
FOLKKRIG, JA!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE INTERNATIONELLA KVINNODAGEN!
UPPHÖJ DEN PROLETÄRA FEMINISMEN MOT IMPERIALISMEN, REAKTIONEN OCH REVISIONISMEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nu på spanska:
TIDSKRIFTEN SOL ROJO (RÖD SOL) Nr. 49


Nu på svenska:
LEVE ORDFÖRANDE MAOS FÖDELSEDAG!
LEVE FOLKKRIGET, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS ALLMÄNGILTIGA TEORI OCH PRAKTIK!

Folkrörelsen Peru, 26 december 2020

DECEMBER 2020: KAMPANJ MOT REPRESSIONEN OCH
ATTACKERNA PÅ ARBETARKLASSENS RÄTTIGHETER

(Malmö, december 2020)

DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR!
MOT POLISTERROR OCH ÖVERVAKNING!
MOT DEN SVENSKA IMPERIALISTSTATEN!
FÖR ARBETARKLASSENS RÄTTIGHETER!

KÄMPA OCH GÖR MOTSTÅND!
MOT BORGARSTATENS REPRESSION!
MOT ÖVERVAKNING OCH UNDANTAGSTILLSTÅND!
MOT ATTACKERNA PÅ ARBETARKLASSENS RÄTTIGHETER!


Nu på svenska:
LEVE 28-ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL!
FÖR DEN PROLETÄRA LEDNINGEN I KAMPERNA MOT IMPERIALISMEN OCH FASCISMEN!

Folkrörelsen Peru, september 2020


Nu på spanska:
Från det kommande nr. 49 av tidskriften Sol Rojo [Röd sol]:
KATALONIEN (OCH SPANIEN) INFÖR COVID-19

Tills vidare finns artikeln att läsa på spanska HÄR


MF Aktuellt:
ROSENGÅRD: MOTSTÅND MOT POLISEN OCH FASCISTERNAS PROVOKATIONER


Nu på svenska:
LEVE 34-ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!
UTVECKLA DEN REVOLUTIONÄRA SITUATIONEN, KROSSA DEN REAKTIONÄRA REPRESSIONEN OCH INFILTRATIONEN!

Folkrörelsen Peru, juni 2020


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE 40-ÅRSDAGEN AV DET OÖVERVINNERLIGA FOLKKRIGET I PERU!
UPPHÖJ FOLKKRIGETS ALLMÄNGILTIGHET, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS MILITÄRA TEORI!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


AGITATION OCH PROPAGANDA, MAJ 2020:

New York, USA: "Leve maoismen! Krossa repressionen! -PCP"
Malmö, Sverige
Malmö, Sverige
Malmö, Sverige

 


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE DEN FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
UTVECKLA FOLKETS KAMPER OCH KROSSA REPRESSIONEN FÖR ATT TJÄNA DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


Flygblad från Studiecirkeln 24 september:
1. MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG:
KROSSA BORGARSTATEN OCH DEN REAKTIONÄRA REPRESSIONEN!
MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN!


Nu på svenska:
UTTALANDE:
PANDEMIN OCH IMPERIALISMENS KRIS

Folkrörelsen Peru, mars 2020

Nu på svenska:
8 MARS, KVINNODAGEN:
SLIT SÖNDER KEDJORNA! SLÄPP LÖS KVINNANS RASERI SOM EN MÄKTIG KRAFT FÖR REVOLUTIONEN!
Folkrörelsen Peru, 8 mars 2020


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
26. DECEMBER 2019:
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
FÖRENA FOLKEN MOT DET IMPERIALISTISKA KRIGET, FASCISMEN OCH IMPERIALISMENS OCH DESS LAKEJERS KONTRAREVOLUTIONÄRA REPRESSION!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE ORDFÖRANDE GONZALOS FÖDELSEDAG OCH FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


MF AKTUELLT:
YANKEE GO HOME!
TURKIETS ANGREPP MOT SYRIEN ÄR EN DEL AV IMPERIALISMENS PLUNDRINGSKRIG


AGITATION OCH PROPAGANDA TILL FIRANDET AV ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS TAL
- SEPTEMBER 2019 -

 
Barcelona, Katalonien:
"Leve maoismen! - PCP"
 
Sverige: "Leve Ordförande Gonzalo!
Leve folkkriget i Peru! Fira 27-årsdagen av Ordförande Gonzalos Tal!"
 
Barcelona, Katalonien
 
Sverige: "Det är rätt att göra uppror! - Ordförande Mao Tsetung"
 
Barcelona, Katalonien:
"Leve maoismen! - PCP"
 
Sverige: "Leve maoismen! Ned med revisionismen!"
 
Barcelona, Katalonien:
"Leve maoismen! - PCP"
 
New York, USA: "Leve Ordförande Gonzalo!
Leve maoismen! - PCP"Nu på svenska:
Ur tidskriften Sol Rojo (Röd sol) nr 47, 2019
TREDJEVÄRLDISM ELLER MAOISM?


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN XXVII ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM STRÅLAR SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN!
TAG UPP OCH TILLÄMPA ORDFÖRANDE GONZALOS ALLMÄNGILTIGA BIDRAG TILL DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS IDEOLOGI!

Folkrörelsen Peru, september 2019

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nu på svenska:
YANKEES UT UR VENEZUELA!
KASTA UT ALLA IMPERIALISTERNA MED FOLKKRIG!

Folkrörelsen Peru, maj 2019


BOJKOTTA EU-VALET!
MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN!

BOJKEU
Malmö, 1 maj 2019


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN XXXIX ÅRSDAGEN AV DET OÖVERVINNERLIGA FOLKKRIGET I PERU!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Flygblad från Studiecirkeln 24 september:
LEVE FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
NED MED BORGARSTATEN! MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN!


Nu på svenska:
LEVE DEN 1 MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
FÖRENA FOLKEN UNDER PROLETÄR LEDNING MOT ALLA IMPERIALISTERNA!


Nya numret av Informationsbulletinen Nya Peru ute nu:

ib29


Flygblad från Studiecirkeln 24 september, 2019:
DEN NYA REGERINGEN:
REPRESSION, RASISM OCH KRIG MOT ARBETARKLASSEN


Nu på svenska:
GEMENSAMT UTTALANDE

FRÅN DEN FÖRSTA LATINAMERIKANSKA KONFERENSEN I CHILE, 1-2 DECEMBER 2018:
LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALOS FÖDELSEDAG OCH FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG!

Chile18

DOKUMENT FRÅN KONFERENSEN (på spanska)


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE ORDFÖRANDE MAOS FÖDELSEDAG!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


MF AKTUELLT:
SVERIGE: KRIS FÖR DEN BORGERLIGA DEMOKRATIN,
YTTERLIGARE FÖRSÄMRINGAR FÖR ARBETARKLASSEN
OCH FOLKET

Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 90-ÅRSDAGEN AV DET HJÄLTEMODIGA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 26-ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM STRÅLAR SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Valbojkott 2018:

Flygblad från Studiecirkeln 24 september, utdelat vid
valstugor i Malmö och på andra platser under augusti:
RÖSTA INTE I BORGARKLASSENS VAL!
MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN!

(pdf)


BOJKOTT18


Affischen ovan har under augusti satts upp i både Malmö och Göteborg:

Ri1 ri2
Malmö
Göteborg

Folkrörelsen Peru, 19 juni:
LEVE 32-ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!
ÄRA ÅT DE FALLNA HJÄLTARNA, LEVE REVOLUTIONEN!
FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!

dayh18Nytt dokument från Folkrörelsen Peru:
LEVE DEN SEGERRIKA 38-ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!

Publiceras här inom kort på engelska/svenska. Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Flygblad från Studiecirkeln 24 september, utdelat vid Al Nakba-demonstrationen i Malmö den 13 maj 2018:
LEVE PALESTINA! KROSSA IMPERIALISMEN OCH SIONISMEN!

Nytt dokument från Perus Kommunistiska Parti:
LEVE DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
Perus Kommunistiska Parti - Centralkommittén, maj 2018

Publiceras här inom kort på engelska/svenska. Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Flygblad från Studiecirkeln 24 september, utdelat vid förstamajtåg 2018:
LEVE FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN! KROSSA IMPERIALISMEN!

MALM18

Slottsparken, Malmö, 1 maj 2018


Första maj 2018: flygblad från Folkrörelsen Peru:
LEVE FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
FÖRENA FOLKEN UNDER PROLETÄR LEDNING MOT ALLA IMPERIALISTERNA!

Publiceras här inom kort på svenska, tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


UTE NU: NYTT NUMMER AV INFORMATIONSBULLETINEN NYA PERU:

IB28


FOLKRÖRELSEN PERU, KVINNODAGEN 8 MARS:

kd18

FEBRUARI 2018 MF AKTUELLT:
SVERIGE: ÖKAD REPRESSION OCH KRIG MOT ARBETARKLASSEN


Nu på svenska:
TAL AV FOLKRÖRELSEN PERU PÅ DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I BARCELONA
3 NOVEMBER 2017


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE ORDFÖRANDE GONZALOS FÖDELSEDAG OCH FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG!
FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV OCH KROSSA REAKTIONENS LÖGNHISTORIER!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


NU PÅ SVENSKA
Ur tidskriften Sol Rojo (Röd Sol) nr. 45:
DEN SPANSKA OCH KATALANSKA STORBOURGEOISIEN ÄR DET KATALANSKA FOLKETS FIENDER: IMPERIALISMEN ÄR FIENDE TILL VÄRLDENS FOLK

DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I BARCELONA, 3 NOVEMBER 2017:
FRAMGÅNGSRIKT FIRANDE AV OKTOBERREVOLUTIONENS HUNDRAÅRSJUBILEUM!

HÄR finns dokument och tal från konferensen på spanska. Vi kommer att publicera översättningar av dessa framöver.

POSTER2017

Nytt nummer av tidskriften Sol Rojo ute nu på spanska:

SR45

Flygblad från Studiecirkeln 24 september
(utdelat vid den antifascistiska demonstrationen i Göteborg 30/9 2017):
ARBETARKLASSEN MOT
BORGARSTATEN OCH FASCISMEN!

GBG17   GBG17_2

SOMMARKAMPANJ 2017:
LEVE 100-ÅRSJUBILEET AV OKTOBERREVOLUTIONEN!
NED MED IMPERIALISMENS NYUPPDELNING AV VÄRLDEN!
LEVE MAOISMEN!

Under den gångna sommaren har kamrater i Sverige och i andra länder genomfört en kampanj med agitation och propaganda i flera städer. Förutom affischering och flygbladsutdelning genomfördes även kollektiva studier, träning m.m. Här är några bilder från olika platser i Sverige samt från Barcelona som kamrater skickat till oss:

bcn1 bcn2
Folkrörelsen Perus affisch på kalatanska,
Barcelona 2017
Bokbord i Barcelona, 2017
bcn3 gbg1
Bokbord i Barcelona, 2017
Folkrörelsen Perus affisch på svenska,
Hammarkullen, Göteborg 2017
malmo1
malmo2
Malmö 2017
Rosengård, Malmö 2017

Flygblad från Studiecirkeln 24 september:
- OKTOBERREVOLUTIONEN 100 ÅR: 1917-2017 -
NER MED DEN SVENSKA BORGARSTATEN!
NER MED ALLA IMPERIALISTERNA OCH DERAS NYUPPDELNING AV VÄRLDEN!

Flygbladet har delats ut i flera städer i Sverige under sommaren 2017


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN XXXI ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!
AVSLÖJA OCH KROSSA REVISIONISMEN SÅSOM TJÄNARE ÅT IMPERIALISMEN OCH BYRÅKRATKAPITALISMEN! LEVE FOLKKRIGET!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN SEGERRIKA 37-ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


1. maj 2017: flygblad från Studiecirkeln 24 september:
NED MED DEN SVENSKA BORGARSTATEN OCH ALLA IMPERIALISTERNA!
MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN!


1. maj 2017:
Nu på svenska:

LEVE DET INTERNATIONELLA
PROLETARIATETS DAG!
UPPHÖJ, FÖRSVARA OCH TILLÄMPA MAOISMEN OCH KROSSA REVISIONISMEN FÖR ATT ENA VÄRLDENS FOLK MOT DE IMPERIALISTISKA SUPERMAKTERNA OCH MAKTERNA!


NYA NUMRET AV INFORMATIONSBULLETINEN NYA PERU UTE NU:

IB27


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru:
LEVE KVINNODAGEN!
BYGG KVINNORÖRELSEN SOM EN DEL AV OCH I VÄRLDSREVOLUTIONENS TJÄNST!

Publiceras här inom kort på svenska, tills vidare finns dokumentet på spanska HÄR


Nytt dokument från Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté:
LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS 88-ÅRSDAG!

Publiceras här inom kort på svenska, tills vidare finns dokumentet på spanska HÄR


Nytt dokument från Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté:
MAOISMEN, SOM FÖRKROPPSLIGAS I VÄRLDENS FOLK, MARSCHERAR OHEJDBART FÖR ATT TA BEFÄLET FÖR DEN NYA STORA VÅGEN AV DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!

Publiceras här inom kort på svenska, tills vidare finns dokumentet på spanska HÄR


Nu på spanska, nytt nummer av tidskriften Sol Rojo (Röd sol):

sr44


MF AKTUELLT:
FIDEL CASTRO OCH EN AVBRUTEN BEFRIELSEKAMP


FRÅN DET KOMMANDE NUMRET AV TIDSKRIFTEN SOL ROJO (RÖD SOL):

LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
UTVECKLA DEBATTEN INOM DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSEN OM MAOISMENS TILLÄMPNING!

Tills vidare finns artikeln på engelska HÄR


AGITATION OCH PROPAGANDA I BARCELONA, SPANIEN, 2016:

BARC1 BARC2
BARC3

Överst t.h.: slagord på katalanska: "Leve marxismen-leninismen-maoismen! Folkkrig till kommunismen! -PCP"

Överst t.v.: bokbord med dokument från Perus Kommunistiska Parti, Folkrörelsen Peru m.m. på katalanska.

Nederst t.h.: slagord på katalanska: "Leve maoismen!"Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här på svenska inom kort:
LEVE DEN XXIV ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM STRÅLAR SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN SOM ETT VAPEN I STRIDEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


Från Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru:
SOMMARLÄGER /SOMMARKAMPANJ 2016!

 

"Föreningen har glädjen att meddela att vi i augusti i år återigen kunnat genomföra vårt sommarläger, vilket liksom tidigare år innebar en vecka av bl.a. kollektiva studier och kampsportsträning. I samband med detta deltog föreningen tillsammans med andra kamrater i sommarens agitation- och propagandakampanj med affischering och bokbord m.m. på flera platser i landet. Både lägret och kampanjen blev en framgång som bådar gott för framtiden." (VfSNP)

mesasthlm
Bokbord på Sergels Torg, Sthlm

aftja
Affischer i Fittja, Stockholm
pntml
Målning i Malmö: Leve maoismen!
afskhlm
Affischer i Skärholmen, Sthlm

 

 


Nytt från tidskriften Sol Rojo (Röd sol), publiceras här inom kort på svenska:
ANGÅENDE INTERVJU MED KAMRAT GANAPATHY
(Tills vidare finns texten att läsa på engelska HÄR)

INTERVJU MED KAMRAT GANAPATHY
ur Maoist Information Bulletin, 2014


Nytt dokument från Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN SEGERRIKA 36-ÅRSDAGEN AV DET KRAFTFULLA FOLKKRIGET I PERU!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.


MF aktuellt:
OM "BREXIT", IMPERIALISMEN OCH REVISIONISMEN

Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE DEN XXX ÅRSDAGEN AV DEN ÄRORIKA HJÄLTEMODETS DAG!
GE LIVET FÖR PARTIET OCH REVOLUTIONEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 36-ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.


Från redsun.org:
LEVE 50-ÅRSDAGEN AV DEN STORA PROLETÄRA KULTURREVOLUTIONEN!

spkr

"Ordförande Mao påpekade att måltavlan för Kulturrevolutionen var 'de ledande personer som gick den kapitalistiska vägen'. Men det strategiska målet var att lösa frågan om världsåskådningen, för att massorna skall kunna förändra sin världsåskådning och förändra samhället, i riktning mot en kommunistisk värld.
För att fullgöra dagordningen: världsfolkkriget.
Det som behövs är att rekonstituera Kommunistiska Partier som är tydligt definierade och tillämpar det högsta i maoismen, som är den Stora Proletära Kulturrevolutionen. Se erfarenheten från den kinesiska och den ryska revolutionen, och kapitulationen i Nepal på tröskeln till maktens erövring; vi måste ägna särskild uppmärksamhet åt detta och dra lärdom. Vi måste likaså bekämpa dem som utvecklar folkkrig skilt från krigets fluiditet; vi insisterar på att det nya inte byggs när man erövrar makten, det görs mitt i folkkriget."

(Centralkommittén, Perus Kommunistiska Parti, december 2015)

"Trots att bourgeoisien har störtats, så försöker den fortfarande använda sig av utsugarklassernas gamla idéer, kultur, sedvänjor och vanor för att korrumpera massorna, fånga deras sinnen och sträva efter att göra en comeback. Proletariatet måste göra raka motsatsen: det måste rättframt möta varje utmaning från bourgeoisien på det ideologiska området och använda proletariatets nya idéer, kultur, sedvänjor och vanor för att förändra hela samhällets mentala åskådning. För närvarande är vårt mål att kämpa mot och störta de personer i ledande ställning som går den kapitalistiska vägen, att kritisera och förkasta de reaktionära borgerliga akademiska "auktoriteterna" och bourgeoisiens och alla de andra utsugarklassernas ideologi, samt att förändra utbildningen, litteraturen och konsten liksom alla andra delar av överbyggnaden som inte överensstämmer med den socialistiska ekonomiska basen, för att så göra det möjligt att konsolidera och utveckla det socialistiska systemet."

(Beslut fattat av Kinas kommunistiska partis centralkommitté beträffande den stora proletära kulturrevolutionen, 1966)

(Svensk översättning: Studiecirkeln 24 september)

 


- 1 MAJ 2016 -
AGITATION OCH PROPAGANDA

Som vanligt på Första maj så har maoistiska kamrater och sympatisörer till folkkriget i Peru genomfört aktiviteter i flera länder. I Sverige har Studiecirkeln 24 september:s flygblad delats ut till demonstranter, och affischer från Folkrörelsen Peru har satts upp i Malmö. I New York, USA delade kamrater från Friendship Association New Peru ut Folkrörelsen Perus förstamaj-flygblad och annat material till demonstranter, och även i Madrid, Spanien delades det ut material om folkkriget i Peru och om situationen i Spanien och världen.


uppror
Malmö, Sverige, 1 maj 2016


Nytt dokument från Perus Kommunistiska Parti, Centralkommittén,
från december 2015, publiceras inom kort på svenska:
MÅ MAOISMEN TA BEFÄLET FÖR DEN NYA STORA VÅGEN AV VÄRLDSREVOLUTIONEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.


1 maj 2016: Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras inom kort på svenska:
HÄRDA DEN PROLETÄRA LEDNINGEN FÖR REVOLUTIONEN FÖR ATT KROSSA OCH SOPA BORT IMPERIALISMEN MED FOLKKRIG!
LEVE DEN FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.


1 maj 2016: Flygblad från Studiecirkeln 24 september:
LEVE DEN FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
FÖR ARBETARKLASSENS REVOLUTION, MOT IMPERIALISMENS
UTSUGNING OCH KRIG!


Nytt flygblad från Folkrörelsen Peru, nu på svenska:
VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA!

novotar

Malmö, 10/4 2016: "Rösta inte!"


Nytt dokument från Perus Kommunistiska Parti,
publiceras här på svenska inom kort:
LEVE KVINNODAGEN!
ERÖVRANDET AV DEN PROLETÄRA MAKTEN KOMMER ATT FRIGÖRA KVINNAN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


Nytt dokument på spanska, publiceras här på svenska inom kort:
LEVE DEN PROLETÄRA FEMINISMEN!
KROSSA IMPERIALISMEN OCH PATRIARKATET MED FOLKKRIG!

Folkrörelsen Peru, mars 2016

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR

8 mar 16


MF Aktuellt:
DEN SVENSKA IMPERIALISMEN I KRIG - FÖR STÖRRE PROFITER


Ute nu på spanska:
TIDSKRIFTEN SOL ROJO (RÖD SOL) Nr. 43

Nu på svenska, ur kommande nummer av tidskriften Sol rojo (Röd sol):
DEN ”GODA GERILLAN”?
DET KURDISKA FOLKETS KAMP, PKK/PYD OCH IMPERIALISMEN


Publiceras här inom kort på engelska och svenska:
LEVE ORDFÖRANDE MAO TSE-TUNGS FÖDELSEDAG!
ATT TA STÄLLNING TILL DEN STORA PROLETÄRA KULTURREVOLUTIONEN ÄR EN PRÖVOSTEN FÖR DE KOMMUNISTISKA PARTIERNA

Folkrörelsen Peru, december 2015

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR

Nytt dokument från Folkrörelsen Peru:
LEVE 87-ÅRSDAGEN AV GRUNDANDET AV PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!


afmal15

afse15

Affischeringskampanj i Malmö, oktober 2015
som del av firandet av 87-årsdagen av grundandet av
Perus Kommunistiska Parti

Svensk nyöversättning 2015:
ORDFÖRANDE GONZALOS TAL!
Perus Kommunistiska Parti, Bas Lima 1992

rosensyrien15

Rosengård, Malmö, 24 september 2015

Nytt dokument från Folkrörelsen Peru:
LEVE DEN 23 ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL!
INLED OCH UTVECKLA FOLKKRIG MOT DET REDAN PÅGÅENDE IMPERIALISTISKA OMFÖRDELNINGSKRIGET!


Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.


FRAMGÅNGSRIK OCH LOVANDE KONFERENS I ITALIEN, 20 JUNI 2015:

Nu på svenska:
Folkrörelsen Perus första inlägg på konferensen:

DEN INTERNATIONELLA SITUATIONEN

Folkrörelsen Perus andra inlägg på konferensen:
DEN NUVARANDE SITUATIONEN
I FOLKKRIGET I PERU


ÖVRIGA INLÄGG OCH HÄLSNINGAR
(på spanska, publiceras efterhand på engelska och svenska)

afitalien


Dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 35-ÅRSDAGEN AV INLEDANDET AV FOLKKRIGET I PERU!
FOLKKRIGET I PERU HÅLLER FAST VID SIN KURS MOT DEN GYLLENE KOMMUNISMEN

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.


FÖRSTA MAJ 2015:
LEVE DET INTERNATIONELLA
PROLETARIATETS DAG!
ARBETARKLASSEN I SPETSEN
FÖR KAMPEN MOT IMPERIALISMEN

Studiecirkeln 24 september, 1 maj 2015


Nu på svenska: ur tidskriften Sol Rojo [Röd sol] Nr. 42:
”PODEMOS” – ELLER HUR IMPERIALISMEN SÄTTER IGÅNG SIN PLAN FÖR ATT HÅLLA TILLBAKA, AVLEDA OCH KONTROLLERA MASSORNAS KAMP

LEVE KVINNODAGEN DEN 8 MARS!
BRYT KEDJORNA, SLÄPP LÖS KVINNANS VREDE
SOM EN MÄKTIG KRAFT FÖR REVOLUTIONEN!

mujer
(Affisch från Perus Kommunistiska Parti)


Artikel från den kommande tidskriften Sol Rojo nr. 42,
publiceras här inom kort på engelska och svenska:
FÖR EN DJÄRV FRAMSTÖT AV
KOMMUNISTERNA I VÄRLDEN:
BEVÄPNA MASSORNA FÖR ATT KROSSA REVISIONISMEN OCH ERÖVRA MAKTEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


För första gången på svenska:
MÄNNISKAN OCH MYTEN
AV JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE MAO TSE-TUNGS FÖDELSE!
LEVE MAOISMEN!
NED MED REVISIONISMEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Dokument från Perus Kommunistiska Parti, Centralkommittén,
nu på svenska:
DRIV IGENOM MAOISMEN SOM ENDA BEFÄL OCH VÄGLEDNING FÖR DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALO, PARTIETS OCH REVOLUTIONENS ANFÖRARSKAP!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR


FRAMGÅNGSRIK INTERNATIONELL
KONFERENS I MADRID

DEN 26 OKTOBER 2014

Dokument och uttalanden från konferensen kommer att översättas till svenska efterhand och publiceras här. Tills vidare finns de att finnas på spanska/engelska HÄR.

CONF2014


Nytt från Studiecirkeln 24 september:
OM VALFARSEN


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska/svenska:
LEVE 86-ÅRSDAGEN AV DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
Folkrörelsen Peru, oktober 2014

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska och svenska:
LEVE 22-ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM STRÅLAR SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN SOM ETT VAPEN I STRIDEN!
LEVE ORDFÖRANDE GONZALOS BIDRAG TILL DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.


Nytt från Studiecirkeln 24 september:
LIKA BARN LEKA BÄST: POLISVÅLDET OCH FASCISMEN


Nytt från Studiecirkeln 24 september:
RÖSTA INTE I BORGARKLASSENS VAL - KÄMPA FÖR MAKTEN ÅT ARBETARKLASSEN


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska och svenska:
LEVE HJÄLTEMODETS DAG!
PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS HJÄLTAR:
FÖR ALLTID ETT EXEMPEL PÅ HUR MAN HÅLLER FAST VID KURSEN OCH GER LIVET FÖR PARTIET OCH REVOLUTIONEN!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nytt på nätet:
GE LIVET FÖR PARTIET OCH REVOLUTIONEN!
(Grafik)


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på engelska och svenska:
LEVE 34-ÅRSDAGEN AV DET OÖVERVINNERLIGA OCH SEGERRIKA FOLKKRIGET I PERU!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru:
LEVE DEN 1 MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
MOT DET IMPERIALISTISKA RÖVARKRIGET, UTVECKLA FOLKKRIG!

Flygblad från Studiecirkeln 24 September:
LEVE DEN INTERNATIONELLA ARBETARKLASSENS DAG!
NED MED DEN SVENSKA IMPERIALISTSTATEN OCH HELA IMPERIALISMEN!

UTDRAG UR
"HALVA HIMLEN"
AV CLAUDIE BROYELLE

om framstegen för kvinnornas befrielse under den kinesiska revolutionen


Nu på svenska: utdrag ur tidskriften Sol Rojo/Red Sun nr. 40,
OM DEN IMPERIALISTISKA PLANEN FÖR "FREDSAVTAL"


Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru:
ANGÅENDE LÖGNKAMPANJERNA MOT PERUS KOMMUNISTISKA PARTI
Januari 2014


Nu på svenska:
FÖRENA DE KOMMUNISTISKA PARTIERNA GENOM ATT GENOMDRIVA MAOISMEN SOM BEFÄL OCH VÄGLEDNING FÖR VÄRLDSREVOLUTIONEN!
Folkrörelsen Peru, 26 december 2013


INTERNATIONELL KONFERENS I MADRID, 19 OKTOBER 2013:
ETT FRAMGÅNGSRIKT STEG FRAMÅT I KAMPEN FÖR DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSENS ENIGHET!


conf2013

Nu på svenska:
ÖPPET BREV TILL DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSEN:
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS ALLMÄNGILTIGA IDEOLOGI!

Undertecknat av:

Folkrörelsen Peru

Rekonstruktionskommittén, Ecuadors Kommunistiska Parti

Afghanistans arbetares organisation (marxist-leninist-maoistisk, huvudsakligen maoistisk)

Chiles Kommunistiska Parti

Nu på engelska:
FOLKRÖRELSEN PERUS CENTRALA DOKUMENT FRÅN KONFERENSEN

HÄLSNINGAR OCH TAL FRÅN KONFERENSEN PÅ SPANSKA
(kommer att publiceras efterhand på engelska och på svenska)


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG OCH ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS FÖDELSE!
VI KRÄVER ATT ORDFÖRANDE GONZALO PRESENTERAS OFFENTLIGT, LIVE OCH I DIREKTSÄNDNING!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras inom kort här på svenska:
LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS 85-ÅRSDAG!
INBJUDAN TILL DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I MADRID, 19 OKTOBER 2013:
FÖR EN FULLSTÄNDIG SEGER I KAMPEN FÖR DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSENS ENHET!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på spanska HÄR.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras inom kort här på svenska:
LEVE DEN XXI ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM STRÅLAR SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN SOM ETT VAPEN I STRIDEN!

NED MED DEN REVISIONISTISKA TESEN OM “PERSONKULTEN”!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.


ygh

Banderoll mot folkmördaren Obamas besök i Sverige, September 2013


YANKEE GO HOME!
NED MED FOLKMÖRDAREN OBAMA, NED MED IMPERIALISMEN!

ygh
Väggmålning i Malmö, september 2013

Idag kommer den främste representanten för yankee-imperialismen, Obama, till Sverige. Besöket är en del av USA:s pågående kampanj för att få med sig så många stater och personer som möjligt på sin sida i kampen med de övriga imperialistmakterna om världsherraväldet och i kriget mot världens förtryckta folk. De svenska imperialistiska monopolkapitalisterna, deras stat och alla deras underhuggare fjäskar som vanligt för den största imperialistmakten i hopp om att få en del av krigsbytet; hela deras anhang av borgerliga intellektuella hjälper villigt till att sprida krigspropagandan. Än en gång skall det imperialistiska erövringskriget och folkmordet rättfärdigas med snacket om "demokrati" och "mänskliga rättigheter" i de härskandes mediakanaler, men det arbetande folket vet att de största övervakarna, de största förtryckarna och de största mördarna är utsugarna i USA. En stor del av den svenska "vänstern" ställer sig skamlöst på yankeeimperialisternas sida, med förevändningen att "det är det minst onda alternativet". Samtidigt sätter andra revisionister, fascister och andra, som av olika skäl står i motsättning till yankee-imperialismen, sitt hopp till andra imperialister, såsom folkmördarna i Ryssland, Tyskland eller Kina.
Arbetarklassen och de förtryckta folken i världen har inget att vinna på att underordna sig eller sätta sitt hopp till någon av dessa utsugare - vår framtid ligger i revolutionen, i att förvandla det imperialistiska kriget till folkkrig, att vända gevären mot utsugarna själva för att krossa imperialismen och sopa bort den från jordens yta en gång för alla.

NED MED IMPERIALISMEN!
LEVE DE ARABISKA FOLKENS KAMP MOT IMPERIALISMEN,
HUVUDSAKLIGEN YANKEEIMPERIALISMEN!
LEVE FOLKKRIGEN OCH DE REVOLUTIONÄRA KAMPERNA I PERU OCH INDIEN, OCH ALLA FÖRTRYCKTA FOLKS BEFRIELSEKRIG MOT IMPERIALISMEN!

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru
September 2013


Utdrag ur tidskriften Sol Rojo/Red Sun nr. 39:
AVSLÖJA DEN "NYA SYNTESEN" OCH HELA DEN NYA REVISIONISMEN!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, HUVUDSAKLIGEN MAOISMEN!


Dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här på svenska inom kort:

LEVE DEN XXXIII ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
UTVECKLA FOLKKRIGET OCH MOBILISERA MASSORNA MOT REVISIONISMEN OCH KAPITULATIONISMEN!

Dokumentet finns att läsa på spanska HÄR.


Dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här på svenska inom kort:

LEVE PROLETARIATETS DAG!
FÖRENAS UNDER MAOISMEN, KROSSA REVISIONISMEN!

Dokumentet finns att läsa på engelska HÄR.


LEVE DEN FÖRSTA MAJ, DEN INTERNATIONELLA ARBETARKLASSENS DAG!
VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA!

Studiecirkeln 24.e september, 1 maj 2013


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här på svenska inom kort:

LEVE KVINNODAGEN!
LEVE DEN PROLETÄRA FEMINISMEN!

Dokumentet finns att läsa på spanska HÄR.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här på svenska inom kort:

FIRA ORDFÖRANDE MAO TSE-TUNGS FÖDELSEDAG!
INGENTING ÄR OMÖJLIGT FÖR DEN SOM VÅGAR KLÄTTRA MOT HÖJDERNA!

Dokumentet finns att läsa på engelska HÄR.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, som snart publiceras här på svenska:

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA TÄNKANDE! LEVE FOLKETS BEFRIELSEARME!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.


INTERNATIONELL KONFERENS I MADRID, 27:E OKTOBER 2012:
KRAFTFULL OCH RUNGANDE FRAMGÅNG MOT DEN NYA REVISIONISMEN!

NU PÅ SVENSKA:
FOLKRÖRELSEN PERUS HUVUDTAL VID DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I MADRID

Övriga tal och hälsningar från Konferensen finnsatt läsa på spanska HÄR.

ConfMad12

KALLELSE TILL KONFERENSEN
(på svenska)


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publicera inom kort här på svenska:
LEVE DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS 84-ÅRSDAG!

Tills vidare finns dokumentet att läsa på engelska HÄR.


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru, publiceras här inom kort på svenska:
LEVE DEN XX ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM LYSER SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN SOM ETT VAPEN I STRIDEN!

Du kan läsa dokumentet på engelska HÄR.


Nu på svenska:

Utdrag ur det kommande nr. 38 av tidskriften Sol Rojo/Red Sun:
KROSSA DEN NYA REVISIONISMEN MED FOLKKRIG


Nu på svenska:
BEKÄMPA DEN ÄNNU MER HUNGERSKAPANDE, FOLKMÖRDANDE OCH PRO-YANKEEIMPERIALISTISKA HUMALAREGERINGEN GENOM ATT UTVECKLA MER FOLKKRIG!
Perus Kommunistiska Parti - Centralkommittén, juni 2012


FIRANDE AV HJÄLTEMODETS DAG DEN 19 JUNI:

madjun

Väpnad agitation och propaganda i Madrid, Spanien, juni 2012.


Nu på svenska:
LEVE DEN XXXII ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

Folkrörelsen Peru, 17 maj 2012


Nu för första gången på svenska:
VERKLIGHETENS PESSIMISM
OCH IDEALETS OPTIMISM

av José Carlos Mariátegui


FÖREDRAG I MALMÖ:
32 ÅR AV FOLKKRIG I PERU

postermlxs

20/5 2012 Kl. 14.30
Sal 4, UNGDOMENS HUS, Norra skolgatan 10, Malmö
Arr: Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru


Nu på svenska:
LEVE DEN FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIATETS DAG!
LEVE MAOISMEN, NER MED REVISIONISMEN!

Folkrörelsen Peru, maj 2012


Nu på svenska:
DEN "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJENS SVARTA FÖRLOPP; VÄPNAD REVISIONISM I IMPERIALISMENS OCH REAKTIONENS TJÄNST
Folkrörelsen Peru, april 2012


Nu på svenska:

AVSLÖJA OCH KROSSA IMPERIALISMENS, REAKTIONENS OCH REVISIONISMENS VÄRLDSOMFATTANDE KONTRAREVOLUTIONÄRA PLAN MED ALLA DESS ”FREDSAVTAL”, DESS AMNESTI, PARLAMENTARISKA KRETINISM OCH VÄPNADE REVISIONISM!
Folkrörelsen Peru, april 2012


FÖRKASTA OCH FÖRDÖM DEN ”VÄNSTER”-OPPORTUNISTISKA LINJENS KONTRAREVOLUTIONÄRA ATTACK MOT KLASSEN!
KROSSA DEN VÄPNADE REVISIONISMEN, LEVE FOLKKRIGET!

Folkrörelsen Peru, april 2012


Vi kommer inom kort att här publicera ledarartikeln ur nummer 37 av tidskriften Sol Rojo.
Tills vidare finns den att läsa här på spanska:

EDITORIAL


Nummer 37 av den spanskspråkiga
tidskriften Sol Rojo ute nu!

Vi kommer att publicera svenska översättningar av innehållet
efterhand, och hela tidskriften kommer att finnas tillgänglig på engelska.
Tills vidare kan den läsas på spanska HÄR.


8 mars 2012:
LEVE KVINNODAGEN!

FÖR EN ARBETARKLASSENS KVINNORÖRELSE!

Studiecirkeln 24 september


TROTS ALLA SVÅRIGHETER, VIDMAKTHÅLLER DET ÄRORIKA PERUS KOMMUNISTISKA PARTI FOLKKRIGETS KURS!
Folkrörelsen Peru, mars 2012


FÖRDÖM OCH KROSSA REAKTIONENS NYA LÖGNHISTORIA UNDER FÖRBEREDELSE!
NED MED KAPITULATIONEN!

Folkrörelsen Peru, februari 2012


mao1   mao2   mao3

Artikel från det senaste numret av tidskriften Red Sun, nu på svenska:

STÖD FOLKKRIGEN OCH DE VÄPNADE KAMPERNA I VÄRLDEN GENOM ATT BEKÄMPA OCH KROSSA REVISIONISMEN OCH OPPORTUNISMEN!


MAOISMEN MED DESS SKAPANDE TILLÄMPNING GONZALOS TÄNKANDE ÄR DJUPT ROTAD I DET PERUANSKA FOLKETS HJÄRTAN OCH SINNEN!
HÄR, LIKSOM I HELA VÄRLDEN, FINNS DET INGEN PLATS FÖR KAPITULATION, FREDSAVTAL, ELLER NÅGON VAPENVILA ÖVER HUVUD TAGET!

Folkrörelsen Peru, 26 december 2011


LEVE FOLKETS BEFRIELSEARMÉS DAG!
ORDFÖRANDE GONZALO ÄR FOLKKRIG!

Folkrörelsen Peru, december 2011


Nu i förbättrad svensk översättning:

PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS
PROGRAM
FÖR DEN DEMOKRATISKA REVOLUTIONEN
Perus Kommunistiska Parti - Centralkommittén, 1988


LYCKADE FÖREDRAG I MALMÖ OCH STOCKHOLM

Den 19:e november i Malmö och den 3:e december i Stockholm, höll Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru två lyckade föredrag om Folkkriget i Peru, den nuvarande situationen och dess betydelse i världen. Båda föredragen besöktes av både nya och gamla kamrater, som fick möjlighet att ställa frågor och deltog i diskussionen. Föreningen kommer givetvis att fortsätta med denna typ av offentliga möten på olika platser i landet, och mer information kommer att publiceras här på Maoistiskt forum.

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru, december 2011


Flygblad utdelat vid demonstration mot Sverigedemokraterna i Malmö den 15:e oktober 2011:

ARBETARKLASSEN I SPETSEN
FÖR KAMPEN MOT RASISMEN
– KROSSA DEN SVENSKA IMPERIALISTSTATEN

Studiecirkeln 26 december,
oktober 2011


FRAMGÅNGSRIK INTERNATIONELL KONFERENS I MADRID GENOMFÖRD DEN 8:E OKTOBER!

Inlägg och hälsningar framförda vid denna konferens, arrangerad av Folkrörelsen Peru, kommer snart att finnas tillgängliga på engelska, och finns redan nu att läsa på spanska HÄR.

NU PÅ SVENSKA:
Dokument från Folkrörelsen Peru angående Konferensen:
LEVE DEN LXXXIII ÅRSDAGEN AV PERUS KOMMUNISTISKA PARTIS GRUNDANDE!
DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I MADRID, 8:E OKTOBER 2011:
EN KLAR SEGER I KAMPEN FÖR DEN INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSENS ENIGHET


FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV GENOM ATT UTVECKLA FOLKKRIG!
Perus Kommunistiska Parti, Regionalkommittéerna, september 2011


LEVE DEN XIX ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS MÄSTERLIGA TAL, SOM STRÅLAR SEGERRIKT OCH KRAFTFULLT INFÖR VÄRLDEN SOM ETT VAPEN I STRIDEN!
UPPHÖJ, FÖRSVARA OCH TILLÄMPA GONZALOS TÄNKANDE!

Folkrörelsen Peru, 24:e september 2011


INTERNATIONELL KONFERENS I MADRID
8:E OKTOBER 2011

EspConf

LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

KONTAKT: rsr@redsun.org

Ni som vill veta mer om konferensen kan också kontakta Maoistiskt Forum på maoistisktforum@yahoo.se


FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV OCH BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJEN!
Centralkommittén, Perus Kommunistiska Parti, augusti 2011


FÖRDÖM, BEKÄMPA OCH KROSSA DEN NYA "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJEN MED MER FOLKKRIG!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS TÄNKANDE, HUVUDSAKLIGEN GONZALOS TÄNKANDE!

Folkrörelsen Peru, augusti 2011


Nu tillgängligt på svenska:

KOMMUNIKÉ
TILL DE KOMMUNISTISKA OCH REVOLUTIONÄRA PARTIERNA OCH ORGANISATIONERNA, TILL DEM SOM STÖDJER OCH SYMPATISERAR MED REVOLUTIONEN I PERU, LEDD MED FOLKKRIG AV PERUS KOMMUNISTISKA PARTI, TILL ALLMÄNHETEN

Folkrörelsen Peru, augusti 2011


Nu tillgängligt på svenska:

FÖRKASTA OCH BEKÄMPA DEN HÖGEROPPORTUNISTISKA LINJEN OCH DEN "VÄNSTER"-OPPORTUNISTISKA LINJEN - TVÅ LINJER MOTSATTA PARTIET OCH REVOLUTIONEN OCH AMMADE AV REAKTIONEN!
Folkrörelsen Peru, augusti 2011


Nu på svenska:

UTTALANDE:
VI FÖRKASTAR, FÖRDÖMER OCH KROSSAR ATTACKERNA MOT VÅRT ANFÖRARSKAP OCH PARTIET!

Folkrörelsen Peru, augusti 2011


LYCKAT FÖREDRAG I STOCKHOLM
OM FOLKKRIGET I PERU

SERGEL

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru:
"Som planerat genomförde vi i helgen vårt föredrag i Stockholm, och det blev ett framgångsrikt och givande möte. Evenemanget föregicks av flygbladsutdelning och bokbord vid flera tillfällen på Sergels Torg, där vi möttes av stort intresse bland förbipasserande och fick möjlighet till intressanta samtal med flera av dem. Vi sålde även ett antal av det nya numret av vår Informationsbulletin.
Själva föredraget tog upp några centrala frågor vad gäller folkkriget i Peru och om den kamp som Perus Kommunistiska Parti för på världsnivå för att ena den internationella kommunistiska rörelsen..."

Läs mer här


Dokument från Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté:
TILL FOLKRÖRELSEN PERU:
TILLÄMPA MAOISMEN OCH KROSSA REVISIONISMEN!
MÅ MAOISMEN TA BEFÄLET FÖR DEN NYA STORA VÅGEN AV DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!


Nu i svensk översättning:
LEVE DEN XXV ÅRSDAGEN AV HJÄLTEMODETS DAG!


VALBOJKOTT: VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA!

malmo

Bilder från den plats i Malmö där de peruanska valen genomförs idag den 5/6. Målning och affischer genomförda som en del av valbojkotten av sympatisörer till folkkriget i Peru. Slagordet betyder: "Rösta inte!"


NU I SVENSK ÖVERSÄTTNING:
Nytt dokument från Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté:

LEVE DEN XXXI ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
MÅ MAOISMEN TA BEFÄLET ÖVER DEN NYA STORA VÅGEN AV DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!

PKP-CK, Maj 2011


Nu i svensk översättning:
TILL DEN INTERNATIONELLA KONFERENSEN I STOCKHOLM
17:E APRIL 2010

PKP-CK, April 2010


Nytt dokument från Folkrörelsen Peru:
LEVE DEN XXXI ÅRSDAGEN AV FOLKKRIGET I PERU!
17 Maj 2011


Nytt dokument från Studiecirkeln 24:e september:
OM KAMPEN INOM DEN
INTERNATIONELLA KOMMUNISTISKA RÖRELSEN
Maj 2011


1:A MAJ 2011:

1MAJ   CONS

Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE FÖRSTA MAJ, DET INTERNATIONELLA PROLETARIETS DAG!

LEVE MAOISMEN, NED MED REVISIONISMEN!

NED MED DEN PARLAMENTARISKA KRETINISMEN!

VAL, NEJ! FOLKKRIG, JA!

NED MED IMPERIALISMENS PLAN FÖR ”FREDSAVTAL”!

LEVE FOLKKRIGET I PERU, VÄRLDSREVOLUTIONENS FACKLA!

LÄR AV ORDFÖRANDE GONZALO, DEN STÖRSTE LEVANDE MARXIST-LENINIST-MAOISTEN PÅ JORDENS YTA!

STÖD DE ARABISKA FOLKENS KAMP, YANKEE GO HOME!

Studiecirkeln 24:e september,
1 maj 2011

 


Dokument från Studiecirkeln 24:e september:
NÅGRA POLITISKA GRUNDFRÅGOR
Mars 2011


8mars

Lyckat möte i Malmö med anledning av Kvinnodagen den 8 mars

Den 12 mars genomförde Kvinnogruppen Peru ett väldigt lyckat offentligt möte på temat den proletära feminismen och folkkriget. Mötet besöktes av framför allt kvinnor som var intresserade av att veta mer om ämnet, och bestod av två föredrag; det första behandlade den proletära feminismen samt kvinnoförtrycket och kvinnokampen ur ett marxistiskt perspektiv, och det andra tog upp Folkkriget i Peru som ett konkret exempel på hur den proletära feminismen tillämpas i revolutionen. Efter föredragen följde en lång och intressant diskussion i trevlig kamratskap med de som besökte evenemanget. Läs mer här.


Från VfSNP angående nobelpristagaren Mario Vargas Llosa:

FOLKMORD KOMMER ALDRIG GLÖMMAS!
LEVE FOLKKRIGET I PERU!


Maoistisk Konferens i Hamburg den 4:e december 2010 – inbjudan:

Vi inbjuder alla som ingår i den internationella kommunistiska rörelsen att delta i den Internationella Konferens som organiseras av Folkrörelsen Peru (MPP) på uppdrag av Perus Kommunistiska Partis Centralkommitté, den 4:e december 2010 i staden Hamburg i Tyskland. (fortsättning)


Flygblad från Studiecirkeln 26 december

NED MED DEN BORGERLIGA DIKTATUREN, DESS VALSKÅDESPEL OCH HELA DESS RIKSDAG!

Första maj:

Flygblad från Folkrörelsen Peru
DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR!

Flygblad från Studiecirkeln 24 september

LEVE MAOISMEN!

1


sthlm10

Inlägg från Studiecirkeln 24 september

LÄGET I LANDET OCH KOMMUNISTERNAS PLIKT


Inbjudan till diskussion om den
väpnade kampens möjligheter i ett imperialistiskt land
efter visning av filmen: Der Baader Meinhof Komplex

Stockholm 28/3 15:00

skriv till maoistisktforum@yahoo.se för mer info

En text med anledning av filmvisningen:

Anteckningar kring Rote Armee Fraktion och en riktigt dålig film


INTERNATIONELLA
KVINNODAGEN 100 ÅR

C Zetkin

FÖR EN KLASSLINJE I KVINNORÖRELSEN
Studiecirkeln Proletär Feminism


MANIFESTATION

utanför

INDIENS AMBASSAD

genomförd

indamb

flag1

naxal

Mot den indiska regimens senaste folkmordskampanj, kallad Green Hunt. De indiska kamraterna kämpar med vapen i hand för en bättre framtid för sitt folk och har redan byggt upp stora omrden där folket har nakten. Mot en del av dessa områden mobiliserar just nu den indiska staten 100 000 paramilitära och militära styrkor. Vi måste visa vårt stöd för Indiens kämpande folk!


Hälsningar från Finland

finland

Proletärer i alla länder, förena er!

Syftet för Studiecirkeln leve maoismen är att studera marxismen-leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, för att sprida och tillämpa maoismen i Finland och att stödja folkkriget i Peru, likväl som folkkrig i resten av världen. Vi anser att marxismen-leninismen-maoismen är den nya, tredje och högre etappen av marxismen.

Syftet är också att utveckla vänskapliga förbindelser mellan finlands folk och alla andra folk i världen, i synnerhet med det peruanska folket. Studiecirkeln är inte bara teoretisk utan även arbetande och genomför verkliga handlingar.

Om du är intresserad av att studera och sprida marxismen-maoismen-leninismen, den mest utvecklade formen av proletariatets ideologi i Finland, och vill delta i våra arrangemang, samt stödja folkkriget i Peru, kontakta oss!

Leve marxismen-leninismen-maoismen!

Leve världsfolkkriget!

Leve Ordförande Gonzalo!


Studiecirkeln leve maoismen, 2009

uusiperu@gmail.com
http://www.kansansota.net


INDIEN

maoist_india

Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) har under de senaste åren utvecklat sitt folkkrig på större delen av den indiska subkontinenten till allt högre höjder. Som ett svar på imperialismens och reaktionens repression höll man ett konvent mot kriget mot folket. Nedan publicerar vi Folkrörelsen Peru:s (MPP) brev till konventet, samt en artikel ur Sol Rojo om IKP(M):s valbojkott och deras avståndstagande av Prachandaklickens "fredspolitik".

MPP:
MEDDELANDE TILL "KONVENTET MOT KRIGET MOT FOLKET"

Artikel ur Sol Rojo:
INDIEN: HÅRTSLÅENDE BOJKOTTSKAMPANJ OCH BRYTANDE MED PRACHANDA


IMPERIALISMEN FÖRSTÖR MILJÖN OCH VÅRA NATURRESURSER SOM DEL AV SITT PÅGÅENDE FOLKMORD MOT VÄRLDENS FOLK


LEVE KAMPEN I ROSENGÅRD!
DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR!

roseng


 

UT MED DE SVENSKA MÖRDARBANDEN UR AFGHANISTAN

 liksom alla andra ockupanter.


Arbetarklassen reser sig i Rosengård

4
Justitieminister Beatrice Ask på promenad i Rosengård.
(Slagordet i bakgrunden: "DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR! PCP")


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lognk


IB28

pdte_video

mao3

SR47

IB26

SR45

19

posterml

malmo

STHLM

Ib25

portr

film

akt

2024.01.13
Massivt folkligt stöd för Palestina skrämmer reaktionen och höjer kampnivån

2023.09.18
Angiveriet och de yrkesutbildades
förlust av rättigheter och auktoritet i fascistiseringsprocessen

2023.09.12
Koranbränningarna och imperialismens agenda

2023.06.17
Den nya "terrorlagen" handlar om mer än NATO och PKK

2023.05.12
1:a maj 2023: den skärpta klasskampen, kriget och den borgerliga "vänsterns" dubbelspel

2022.02.28
Rysk invasion: fördöm och bekämpa alla imperialisterna och deras krig

2022.02.02
Krigshets för profit och världsherravälde

2022.01.26
Demonstration mot vaccinpass

2020.09.02
Rosengård:
Motstånd mot polisen och fascisternas provokationer

2019.10.26
Yankee go home!
Turkiets angrepp mot Syrien är en del av imperialismens plundringskrig

2019.10.17
Eric Torell och polisvåldet:
ännu ett fall i raden

2019.03.25
Hetskampanjen om "IS-krigarna" syftar till mer fascism och repression

2019.02.10
Venezuela och imperialismen

2018.12.25
Sverige: kris för den borgerliga demokratin, ytterligare försämringar för arbetarklassen och folket

2018.11.23
Den svenska imperialismen
skapar vattenbrist i Peru

2018.02.21
Sverige:
Ökad repression och krig
mot arbetarklassen

2017.12.12
Leve Palestina!
Krossa imperialismen och sionismen!

2016.12.02
Fidel Castro och en avbruten
befrielsekamp

2016.07.02
Om "Brexit", imperialismen och revisionismen

2016.02.19
Syriza: den reformistiska "vänstern" förvaltar borgarklassens diktatur

2016.02.08
Den svenska imperialismen i krig
- för större profiter

2015.10.07
Vad händer i Syrien?

2015.07.06
Maoistisk konferens i Italien
upprör den peruanska reaktionen

2015.02.22
"Kriget mot terrorismen" är
i verkligheten ett krig mot arbetarklassen och de förtryckta folken

2014.10.23
Ubåtsspektaklet - en PR-kupp
för krig och NATO-medlemskap

2014.07.29
De israeliska mördarna begår folkmord i Palestina:
Leve det palestinska befrielsekriget!

2014.05.08
Imperialismens fascistiska
springpojkar begår massmord
i Ukraina

2014.03.18
Malmö: 10 000 mot fascismen

2014.03.13
Fascistisk attack i Malmö

2014.02.23:
Imperialisterna slåss om Ukraina

2013.12.12:.
Mandela - världsreaktionens helgon: Försoning i stället för revolution

artikl


konlit

José Carlos Mariátegui:
"Konst, revolution och dekadans"

José Carlos Mariátegui:
"Verkligheten och fiktionen"

José Carlos Mariátegui:
"Lovtal till 'Cement' och den proletära realismen
"

sampol

José Carlos Mariátegui:
"Människan och myten"

José Carlos Mariátegui:
"Verklighetens pessimism och idealets optimism"

José Carlos Mariátegui:
"Gandhi"

Artikel ur Sol Rojo (Röd Sol) Nr. 36, nu på svenska:
"Om fascismen - reaktion över hela linjen"